Aktualności

Rewitalizacja miast nie jest taka prosta. Jak zrobić to najlepiej?

Dolne Miasto w Gdańsku, ul. Łąkowa
Dolne Miasto w Gdańsku, ul. Łąkowa. Fot. ze zbiorów Biura Rozwoju Gdańska

Proces rewitalizacji to nie tylko przebudowa ulic i remonty budynków w zniszczonych dzielnicach. Ważne są także działania społeczne skierowane do mieszkańców. W jaki sposób przygotować się do realizacji takich projektów?

 

Metropolitalny kongres rewitalizacji odbędzie się 5-6 października 2017 r. w Gdańsku. W czasie dwudniowej konferencji przeprowadzone zostaną debaty naukowe i warsztaty z zakresu polityki miejskiej oraz praktyki wdrażania rewitalizacji.

 

Rozmowy o skuteczności rewitalizacji

– Rewitalizacja to wieloetapowy proces. Stanowi podstawowe narzędzie zmian w polityce miejskiej dla wielu obszarów w Polsce – zaznacza Dominik Wilk, sekretarz konferencji. – Z tego względu, podczas organizowanego przez nas wydarzenia, spotkają się praktycy, teoretycy oraz wszyscy zainteresowani procesem rewitalizacji, aby podzielić się swoimi doświadczeniami oraz problemami, jakie powstają w trakcie realizacji tego złożonego procesu.

Wykłady dotyczyć będą m.in. uregulowań prawnych i aktywizacji społecznej. Zakończy je dyskusja z udziałem uczestników konferencji – przedstawicieli nauki, pracowników samorządowych, projektantów, prawników, aktywistów miejskich, działaczy społecznych i przedsiębiorców.

Dodatkowo w ramach kongresu zaplanowano także spacer studyjny po Dolnym Mieście w Gdańsku. Projekt rewitalizacji tej części miasta otrzymał nagrodę w prestiżowym konkursie RegioStars 2016.

 

Organizatorami wydarzenia są: Instytut Metropolitalny, Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, Biuro Rozwoju Gdańska oraz Instytut Kultury Miejskiej.

 

Metropolitalny kongres rewitalizacji
Od założeń polityki do społecznej zmiany. Rewitalizacja w działaniu

 • 5-6 października 2017 r., czwartek-piątek
 • Europejskie Centrum Solidarności
 • pl. Solidarności 1
 • Gdańsk

 

Program

5 października 2017 r., czwartek

Sesja plenarna:

 • godz. 11.00-11.15 – powitanie gości i otwarcie konferencji
 • godz. 11.15-13.00 – wystąpienia prelegentów
 • godz. 13.00-14.00 – przerwa kawowa
 • godz. 14.00-16.00 – wystąpienia prelegentów
 • godz. 16.00-17.00 – debata publiczna: Ile gentryfikacji w rewitalizacji?

6 października 2017 r., piątek

I sesja równoległa:

 • godz. 9.15-11.00 – panel prawniczy
 • godz. 11.00-13.00 – panel: Planowanie przestrzenne w rewitalizacji
 • godz. 13.00-15.00 – spacer studyjny

II sesja równoległa:

 • godz. 9.15-11.00 – panel: Włączenie społeczne w rewitalizacji
 • godz. 11.00-13.00 – panel: Komunikacja i partycypacja społeczna
 • godz. 13.00-15.00 – spacer studyjny

 

Udział w konferencji należy zgłaszać na adres mailowy: konferencje@im.edu.pl

 

Folder informacyjny

view szablon artykułu