Aktualności

Razem dla PKM. Deklaracja rozwoju Pomorskiej Kolei Metropolitalnej podpisana

Fot. Aleksander Olszak
Fot. Aleksander Olszak

Deklaracja została uroczyście podpisana 8 kwietnia 2019 r. Sygnatariuszami dokumentu byli samorządowcy, przedstawiciele kolei i środowisk pracodawców. Porozumienie dotyczy między innymi wspólnego planowania przestrzennego terenów w rejonie linii PKM.

 

Podpisanie deklaracji rozpoczęło debatę „Kolej Metropolitalna na Pomorzu – dziś i w perspektywie roku 2030".  W spotkaniu wzięli udział między innymi marszałkowie województwa Mieczysław Struk i Ryszard Świlski oraz liczni samorządowcy z całego regionu. 

 

Ważna deklaracja

Budowa linii PKM radykalnie zmieniła krajobraz Pomorza. Nowa linia kolejowa, jedyna w Polsce wybudowana przez samorząd województwa, wyzwoliła wielki potencjał gospodarczy i społeczny. – Wszyscy uczestniczymy w tym wielkim projekcie. Projekcie na lata. Każdy partner jest ważny – zaznaczył Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Dziś musimy ściśle współpracować. Zachęcam, samorządowców, przedstawicieli kolei, ale i każdego, komu zależy na rozwoju Pomorza do podpisania tej deklaracji. Niech to będzie nasz jasny przekaz i głośny sygnał dla Pomorzan, że myślimy nie tylko o infrastrukturze, ale również o integracji transportu – dodał marszałek. Wójt gminy Kościerzyna Grzegorz Piechowski podkreślał, jak ważna jest współpraca przy planowaniu inwestycji. – Dziś każdy patrzy z perspektywy własnego podwórka i nie interesuje się tym, co robią sąsiedzi. A tu trzeba patrzeć szeroko, z punktu widzenia całej pomorskiej wspólnoty – zaapelował.

 

Deklaracja podpisana 8 kwietnia 2019 r. Fot. Aleksander Olszak

 

PKM kształtuje przestrzeń 

O tym, jakie zmiany już zaszły w transporcie i o tym, co jeszcze nas czeka, dyskutowali zaproszeni goście. – W najbliższym czasie realizowane będą kolejne inwestycje (przede wszystkim budowa drugiego toru na odcinku Gdynia – Kościerzyna i elektryfikacja całego układu kolejowego w tym obszarze wraz z linią PKM), które w znaczący sposób wpłyną zarówno na zmianę funkcjonowania infrastruktury kolejowej, jak również na przekształcenia przestrzeni w jej bezpośrednim otoczeniu. Mając świadomość zakresu tych zmian warto, właśnie teraz, kompleksowo spojrzeć na kolej metropolitalną jako system, na którego funkcjonowanie mają wpływ różne podmioty w ramach swoich kompetencji – zaznaczył dyrektor Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego, Jakub Pietruszewski.

Sebastian Zomkowski, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku zauważył, że: „Jeszcze przed budową linii były głosy, że kolej odbierze pasażerów komunikacji miejskiej, że to bedzie nietrafiona inwestycja. Tak się jednak nie stało. Oba układy wzajemnie się uzupełniają. Komunikacja miejska dowozi podróżnych do pociągów, a pociągi do autobusów. Również węzły integracyjne stają się centralnymi punktami. Kolej to siła miastotwórcza". W czasie debaty dużo miejsca poświęcono też przystankom kolejowym i roli jaką powinny pełnić. – Takie zjawisko możemy zobaczyć między innymi w Żukowie. Nowy przystanek w Centrum stał się bardzo mocnym punktem na kolejowej mapie Pomorza. O potencjale PKM najlepiej świadczy fakt, że w ciągu trzech lat od uruchomienia linii liczba mieszkańców gminy Żukowo zwiększyła się o ponad cztery tysiące – przyznał Wojciech Kankowski, burmistrz Żukowa.

 

Integracja transportowa

Drugi panel dyskusyjny poświęcony był integracji kolejowo-autobusowej. Paneliści zwrócili uwagę na kwestie związane z kolejną wersją ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. – Mamy obecnie 11 wersję projektu ustawy. Prawny bałagan jest ogromny. Uniemożliwia to na przykład uruchomienie połączeń autobusowo-kolejowych – zaznaczył Ryszard Świlski, wicemarszałek województwa pomorskiego. O miejscu dla takich połączeń przekonywał starosta bytowski Leszek Waszkiewicz. – Dzięki takim połączeniom podróżni z Bytowa, do czasu reaktywacji połączeń kolejowych, jechaliby autobusem do Kościerzyny, gdzie mogliby się przesiąść na pociąg do Trójmiasta. A wszystko to z jednym biletem – mówił. – Takie połączenia mogłyby być również w powiecie kartuskim. W regionalnym węźle integracyjnym przy dworcu w Kartuzach podróżni przesiadaliby się tylko raz, z kolei na transport drogowy – dodał Bogdan Łapa, starosta kartuski

view szablon artykułu