Aktualności

Praca dla Pomorzan. Nawet 850 osób z 16 powiatów skorzysta ze specjalnego programu

Praca dla Pomorzan. Podpisanie umów
Fot. mat. prasowe Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku

Szkolenia, wsparcie dla osób zakładających własne firmy, bony na zasiedlenie lub ciekawe staże. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku kontynuuje program Praca dla Pomorzan, dzięki któremu 850 mieszkańców województwa będzie miało szansę na rozwój kompetencji zawodowych. Samorząd Województwa Pomorskiego wesprze te działania kwotą 5 mln zł.

 

W czwartek 7 lutego 2019 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku i 16 powiatowych urzędów pracy województwa pomorskiego podpisały porozumienie na realizację programu Praca dla Pomorzan. To już kolejny etap programu, z którego do tej pory skorzystało ponad tysiąc osób.

 

Kompetencje skrojone na miarę regionu

Program jest realizowany w kilku modułach tematycznych, które odzwierciedlają najbardziej istotne dla regionalnego rynku pracy potrzeby.

– To w skali kraju sytuacja wyjątkowa – mówi Ryszard Świlski, wicemarszałek województwa pomorskiego. – Świadczy o wspólnej odpowiedzialności samorządów za rozwój zawodowy mieszkańców i gospodarki regionu. Praca dla Pomorzan to na współczesnym rynku pracy, gdzie wraz ze wzrostem liczby miejsc pracy rosną również wymagania pracodawców, szansa dla mieszkańców na zdobycie cenionych przez lokalne firmy kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia zawodowego – tłumaczy Świlski.

Pierwszy moduł związany jest z tradycją i dziedzictwem kulturowym Pomorza, kolejne to branże kluczowe dla regionu, kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz wyrównywanie szans. Piąty z modułów, który w ubiegłym roku został poświęcony specjalnym działaniom na terenach dotkniętych skutkami klęski żywiołowej z sierpnia 2017 roku, w tegorocznej edycji dedykowany jest inicjatywom dotyczącym zielonej gospodarki. Ma to związek ze zmianami klimatycznymi, które nie omijają także Pomorza. – Jeśli na obszarze województwa wystąpią ekstremalne zjawiska pogodowe jest ryzyko, że swoim oddziaływaniem dotkną również rynku pracy – tłumaczy Katarzyna Żmudzińska, wicedyrektor WUP w Gdańsku. – Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że skutki klęsk żywiołowych mogą być likwidowane nawet przez okres kolejnych 2-3 lat od ich wystąpienia. W związku z tym potrzebne będzie inicjowanie specjalnych działań, jak konieczność uruchomienia prac interwencyjnych lub robót publicznych, szkoleń bądź staży zawodowych w wybranych zawodach (np. drwal czy pilarz) – zaznacza Żmudzińska. Realizację tych działań umożliwi program Praca dla Pomorzan.

 

Kilka form wsparcia

Osoby, które wezmą udział w programie, mogą skorzystać ze szkoleń, a także spróbować swoich sił w wybranym zawodzie w trakcie płatnego stażu. Dla tych, którzy chcą rozwijać własny biznes i mają do tego predyspozycje, proponowane są dotacje na założenie działalności gospodarczej.

Wśród from pomocy oferowanych uczestnikom jest także refundacja stanowisk pracy, prace interwencyjne oraz  wsparcie mobilności, czyli bon na zasiedlenie i zwrot kosztów dojazdów.

 

Programy regionalne dały wymierne efekty

W ubiegłym roku, dzięki 9 mln zł przeznaczonym przez Samorząd Województwa na realizacje programu, efektywność zatrudnieniowa programu była bardzo wysoka i wyniosła 81 proc.

Środki na prowadzenie działalności gospodarczej do tej pory najczęściej dotyczyły modułu związanego z tradycją i dziedzictwem kulturowym oraz obszaru branż kluczowych dla regionu. W ubiegłym roku najwięcej dotacji na założenie własnej firmy zostało przekazanych w powiecie tczewskim, bytowskim i wejherowskim. W sumie na założenie własnej firmy zdecydowało się 75 osób w całym województwie. Staże cieszyły się największą popularnością w powiatach wejherowskim i chojnickim, natomiast szkolenia w Gdyni i Słupsku.

view szablon artykułu

Odwiedź te strony

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

EURES Polska   Sieć Europejskich Ofert Pracy

Centralna Baza Ofert Pracy

Kursy i szkolenia EFS

Szkolenia dla osób bezrobotnych

Fundusze europejskie

Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia  ogłoszenia, wyszukiwarka urzędów pracy, jak starać się o dofinasowanie szkoleń, studiów, jak założyć własną działalność gospodarczą i wnioskować o wsparcie z UE, porady prawne

Instytut Miasta  firma doradcza i szkoleniowa, realizująca programy rozwojowe dla kobiet, prowadząca w Trójmieście warsztaty otwarte i sesje coachingowe

Fundacja Centrum Promocji Kobiet  testy oraz bezpłatne szkolenia internetowe

19 524   nr tel. Zielonej Linii – oferty pracy, szkolenia i wsparcie urzędów pracy, informacje o dofinasowaniu, zakładaniu własnej działalności gospodarczej