Aktualności

Ponad 92,5 mln zł na pomorskie żłobki. Dzięki unijnemu wsparciu rodzice będą mogli powrócić do pracy

Fot. ©Depositphotos/Сергей Кобяков
Fot. ©Depositphotos/Сергей Кобяков

Unijną dotację będzie można przeznaczyć na utworzenie żłobka lub klubu dziecięcego, w tym jego remont, a także zakup mebli i zabawek. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpocznie się 28 maja i potrwa do 20 czerwca 2018 r.

 

Celem konkursu jest pomoc rodzicom małych dzieci w podjęciu zatrudnienia oraz zwiększeniu szans utrzymania pracy poprzez tworzenie nowych miejsc w żłobkach lub klubach dziecięcych, doposażenie tego typu placówek, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – opłacanie wynagrodzenia nianiom.

 

Kto może wziąć udział w konkursie?

Do konkursu, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić w szczególności jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstwa społeczne.

W związku z tym, że prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną, mogą wziąć w nim udział wyłącznie podmioty, które w dniu podpisania umowy o dofinansowanie projektu będą posiadać wpis do odpowiedniego rejestru, prowadzonego przez właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

 

Jakie projekty mogą otrzymać dotację?

Środki unijne będzie można pozyskać na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym prace remontowo-wykończeniowe budynków i pomieszczeń, zakup i montaż wyposażenia (meble i zabawki), pomoce do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych czy budowę placu zabaw. Wsparcie będzie mogło zostać również przeznaczone na bieżące funkcjonowanie nowej placówki, jak np. pokrycie kosztów wynagrodzenia zatrudnionego personelu, opłat za wyżywienie i pobyt dziecka.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wyłącznie jako uzupełnienie tych działań, sfinansowane mogą być koszty wynagrodzenia oraz koszty składek na ubezpieczenie społeczne niani sprawującej opiekę nad dzieckiem.

 

Informacje o naborze wniosków

Nabór projektów rozpocznie się 28 maja i potrwa do 20 czerwca 2018 r. Konkurs powinien zostać rozstrzygnięty do listopada 2018 r. Pula środków wynosi ponad 92,5 mln zł. Minimalna wartość projektu to 50 tys. zł. Konkurs organizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje o naborze wraz z regulaminem konkursu i dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosku znajdują się na stronie internetowej serwisu RPO Województwa Pomorskiego oraz portalu Funduszy Europejskich.

 

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców odbędzie się we wtorek, 29 maja 2018 r. w godz. 9.30-14.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Okopowej 21/27 (sala Herbowa). Rejestracja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz rejestracyjny. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Organizatorem spotkania jest Departament Europejskiego Funduszu Społecznego UMWP.

 

*  *  *

 

We wcześniejszym konkursie z Działania 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3 jeden z projektów, który otrzymał dofinansowanie ze środków RPO WP 2014-2020, został nominowany do nagrody „Pomorskie Sztormy".

 

view szablon artykułu

Odwiedź te strony

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

EURES Polska   Sieć Europejskich Ofert Pracy

Centralna Baza Ofert Pracy

Kursy i szkolenia EFS

Szkolenia dla osób bezrobotnych

Fundusze europejskie

Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia  ogłoszenia, wyszukiwarka urzędów pracy, jak starać się o dofinasowanie szkoleń, studiów, jak założyć własną działalność gospodarczą i wnioskować o wsparcie z UE, porady prawne

Instytut Miasta  firma doradcza i szkoleniowa, realizująca programy rozwojowe dla kobiet, prowadząca w Trójmieście warsztaty otwarte i sesje coachingowe

Fundacja Centrum Promocji Kobiet  testy oraz bezpłatne szkolenia internetowe

19 524   nr tel. Zielonej Linii – oferty pracy, szkolenia i wsparcie urzędów pracy, informacje o dofinasowaniu, zakładaniu własnej działalności gospodarczej