Aktualności

Ponad 200 tysięcy złotych na stypendia dla sportowców z Pomorza. Nabór wniosków trwa do połowy października

Stypendyści marszałka województwa pomorskiego. Fot. mat. prasowe UMWP
Fot. mat. prasowe UMWP

Stypendia marszałka województwa pomorskiego dla najlepszych sportowców z Pomorza przyznawane będą w czterech kategoriach: młodzieżowiec, junior, junior młodszy oraz sportowcy niepełnosprawni w wieku do 25 lat. Wnioski można składać do 15 października 2018 r.

 

Pula środków, jakie Zarząd Województwa Pomorskiego przeznaczy na stypendia, to 222 500 zł.

 

Pięćdziesiąt stypendiów

Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać kluby i związki sportowe oraz Pomorska Federacja Sportu. Stypendium może otrzymać zawodnik, który jest mieszkańcem województwa pomorskiego i członkiem klubu sportowego mającego siedzibę na terenie województwa. Poza tym, zawodnik musi uprawiać dyscyplinę olimpijską, paraolimpijską lub dyscyplinę objętą systemem współzawodnictwa dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo. Stypendium przyznane będzie tylko uczniom, słuchaczom szkoły policealnej lub studentom, którzy zajęli miejsce od I do VIII w mistrzostwach świata, I-VI mistrzostwach Europy lub miejsce od I do III w Mistrzostwach Polski w danej kategorii wiekowej lub w sporcie osób niepełnosprawnych w okresie roku poprzedzającego złożenie wniosku. Osoba, która chce otrzymać dofinansowanie, zobowiązuje się do realizacji programu szkolenia określonego przez klub sportowy, którego jest członkiem oraz cechuje się nienaganną postawą etyczną i moralną i nie została skazana prawomocnym wyrokiem sądu.

 

Komu i ile 

Kapituła przyzna łącznie 50 stypendiów: 20 stypendiów po 700 zł w kategorii młodzieżowca, 15 stypendiów po 350 zł w kategorii juniora i 15 stypendiów po 200 zł w kategorii juniora młodszego. Nagroda będzie wypłacana od 1 lutego do 30 listopada 2019 r.

 

Wzór wniosków i szczegółowe zasady przyznawania stypendiów dostępne są na stronie internetowej Departamentu Edukacji i Sportu UMWP.

 

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka