Aktualności

Pomóż młodym znaleźć pracę! Weź udział w konkursie na dofinansowanie własnego pomysłu

Młody człowiek przed komputerem
Fot. Studio Republic / unspash.com

W konkursie PO WER do podziału jest 8 mln zł. O dofinansowanie projektów mogą się starać instytucje związane z rynkiem pracy, które wspierają osoby młode (do 30 r.ż.) w znalezieniu lub zmianie zatrudnienia. Chodzi o to, by młodzi mieli dobry start na rynku pracy, zdobyli doświadczenie i podnieśli swoje kompetencje. Termin na składanie wniosków został przedłużony do 25 marca 2019 r. (do godz. 12.00).

 

Pieniądze na realizację pomysłów pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

 

Szkolenia, praktyki, staże i co jeszcze?

Wnioski o dofinansowanie mogą składać m.in. agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe lub dialogu społecznego. Szansę mają też związki zawodowe, organizacje pracodawców, bezrobotnych oraz wszelkie organizacje pozarządowe, które promują zatrudnienie i łagodzą skutki bezrobocia.

Maksymalnie można otrzymać mln zł. Dzięki tej kwocie młode osoby, które nie mają pracy lub chcą ją zmienić, łatwiej będą mogły znaleźć nowe zatrudnienie. – Udział w projektach to ogromna szansa dla młodych – mówi Katarzyna Żmudzińska, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy. – Pomoc udzielana uczestnikom projektów to m.in. rozpoznanie umiejętności, potrzeb oraz perspektyw ich rozwoju zawodowego. Ważnym elementem wsparcia jest też stworzenie możliwości zatrudnienia. Są też dotacje, które rozwijają przedsiębiorczość i samozatrudnienie – tłumaczy Żmudzińska.

Szkolenia zawodowe, praktyki, staże, doradztwo powinny m.in. podnosić kwalifikacje zawodowe młodych oraz uczyć radzenia sobie w życiu i na rynku pracy. To także pomoc przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej. W projektach wspierana jest też mobilność pracowników, czyli np. dofinansowanie dojazdów czy przeprowadzek do miejsca pracy oraz programy pracy zdalnej.

Szczegółowe informacje o warunkach aplikowania o środki na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

view szablon artykułu

Odwiedź te strony

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

EURES Polska   Sieć Europejskich Ofert Pracy

Centralna Baza Ofert Pracy

Kursy i szkolenia EFS

Szkolenia dla osób bezrobotnych

Fundusze europejskie

Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia  ogłoszenia, wyszukiwarka urzędów pracy, jak starać się o dofinasowanie szkoleń, studiów, jak założyć własną działalność gospodarczą i wnioskować o wsparcie z UE, porady prawne

Instytut Miasta  firma doradcza i szkoleniowa, realizująca programy rozwojowe dla kobiet, prowadząca w Trójmieście warsztaty otwarte i sesje coachingowe

Fundacja Centrum Promocji Kobiet  testy oraz bezpłatne szkolenia internetowe

19 524   nr tel. Zielonej Linii – oferty pracy, szkolenia i wsparcie urzędów pracy, informacje o dofinasowaniu, zakładaniu własnej działalności gospodarczej