Aktualności

Pomorskie szpitale stawiają na poprawę jakości usług medycznych. Będą nad tym czuwali specjalni koordynatorzy

Fot. Natalia Kłopotek-Główczewska
Joanna Piankowska ze Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie odbiera potwierdzenie członkostwa w grupie koordynatorów Programu doskonalenia jakości w jednostkach wykonujących działalność leczniczą, dla których podmiotem tworzącym lub właścicielem jest województwo pomorskie. Fot. Natalia Kłopotek-Główczewska

Zespół koordynatorów zajmie się m.in usprawnieniem obsługi pacjentów, podniesieniem poziomu bezpieczeństwa i zadowolenia z leczenia. Skupi się też na poprawie relacji pomiędzy personelem medycznym a chorym. Będzie również uświadamiał pacjentom jego prawa.

 

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego 16 kwietnia 2018 r. uroczyście zostały wręczone akty powołania członkom grupy koordynatorów ds. wdrożenia Programu doskonalenia jakości. Jest on realizowany w jednostkach wykonujących działalność leczniczą, dla których podmiotem tworzącym lub właścicielem jest województwo pomorskie.

 

Jakie ma zadania?

Grupa koordynatorów będzie odpowiadała m.in. za wdrożenie i monitorowanie programu jakości oraz przygotowywanie corocznego raportu z jego realizacji. Ma też uporządkować i wystandaryzować poziom oferowanych usług i obsługi pacjenta, a także przyczyniać się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa personelu medycznego.

– Samorząd województwa pomorskiego od lat stara się podnosić poziom oferowanych usług medycznych oraz obsługi pacjenta. To jedno z kluczowych zadań w funkcjonowaniu opieki zdrowotnej – mówi Paweł Orłowski, członek Zarządu Województwa Pomorskiego. – Choć finansowanie świadczeń medycznych i tym samym ich dostępność jest zadaniem państwa, to jako samorząd i właściciel części szpitali działamy na rzecz, m.in. lepszej dostępności świadczeń, zapewnienia ciągłości leczenia i opieki oraz zwiększania bezpieczeństwa pacjenta w procesie leczenia. W ramach programu podnoszenia jakości chcemy skrócić czas oczekiwania na wizytę, uświadomić pacjentom, jakie im przysługują prawa, a także umożliwić ocenę szpitala, do którego chorzy zostali przyjęci. Pacjenci w zrozumiały i rzetelny sposób mają być informowani o stanie zdrowia i sposobach leczenia. To wyzwania stojące przed podmiotami leczniczymi, które muszą do siebie przekonywać jakością i poprawiać wizerunek szpitali – wyjaśnia wicemarszałek Orłowski.

 


Kto będzie dbał o jakość w podmiotach medycznych?

Skład zespołu został przyjęty uchwałą nr 328/318/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z 3 kwietnia 2018 r. Natomiast program, jako pierwszy w Polsce, został uchwalony 24 października 2017 r.

W skład grupy weszli:

 • Grażyna Stachowicz – wiceprezes Szpitala Specjalistycznego w Prabutach
 • Agata Kitowska  –  dyrektor ds. lecznictwa Przemysłowego Zespołu Opieki Zdrowotnej
 • Jolanta Madej –  dyrektor ds. pielęgniarstwa Szpitala Dziecięcego Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku
 • Agnieszka Bronk –  dyrektor ds. pielęgniarstwa Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie
 • Aleksandra Dorobek – kierownik Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Copernicusa Podmiotu Leczniczego
 • Jolanta Boberek – kierownik, pełnomocnik ds. ZSZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku
 • Aneta Muzolf – kierownik Sekcji ds. Jakości Szpitali Pomorskich
 • Joanna Piankowska – pełnomocnik Zarządu ds. Jakości Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie
 • Arkadiusz Bobowski – zastępca dyrektora ds. pielęgniarstwa Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku
 • Elżbieta Brzeska – zastępca dyrektora ds. pielęgniarstwa Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku
 • Joanna Szarmach – pełnomocnik SZJ, kierownik działu metodyczno-organizacyjnego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim
 • Marzena Mrozek – dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, przewodniczący grupy koordynatorów
 • Magdalena Pawłowska – kierownik referatu nadzoru właścicielskiego w Departamencie Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, zastępca przewodniczącego grupy koordynatorów
 • Beata Lewkowicz – pracownik Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, sekretarz grupy koordynatorów
 • Roma Konkel – pracownik Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
 • Arkadiusz Bednarek – pracownik Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
view szablon artykułu