Aktualności

Pomorskie Forum Pełnomocników 2017

Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Departament Programów Regionalnych serdecznie zapraszają na Pomorskie Forum Pełnomocników 2017.

 

W spotkaniu mogą wziąć udział „Organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej jako realizatorzy usług użyteczności publicznej" oraz  „Organizacje pozarządowe jako partnerzy w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020".

 

Pomorskie Forum Pełnomocników 2017

  • 30 czerwca 2017 r., piątek, godz. 8.30-14.30
  • miejsce: sala im. Lecha Bądkowskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27 Gdańsk

 

W trakcie konferencji zostaną poruszone tematy dotyczące okresu programowania na lata 2014-2020,  w tym rola organizacji pozarządowych w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Będzie również omówiony model funkcjonowania pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi na wszystkich szczeblach samorządu oraz rola samorządów w finansowaniu podmiotów ekonomii społecznej. Odbędzie się dyskusja na temat budowania realnego partnerstwa w relacjach międzysektorowych opierając się na dobrych praktykach nie tylko z naszego województwa.

Aby wziąć udział w konferencji, należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy
na adres e-mailowy  forumpelnomocnikow@pomorskie.eu do poniedziałku, 26 czerwca 2017 r.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc (do 80 osób), decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Szczegółowych informacji udzielają:

  • Magdalena Witkowska, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej tel. 58 32 68 897, e-mail: m.witkowska@pomorskie.eu
  • Tamara von Wiecka-Olszewska, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej tel. 58 32 68 897, e-mail: t.vonwiecka@pomorskie.eu

 

Do pobrania:

 

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka