Aktualności

Pomorski nauczyciel lubi swoją pracę, ale nie poleciłby tego zawodu innym. O kondycji nauczyciela na Pomorskiej Radzie Oświatowej

Posiedzenie Pomorskiej Rady Oświatowej
Posiedzenie Pomorskiej Rady Oświatowej. Fot. Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

Prawie 1500 nauczycieli z naszego województwa wzięło udział w specjalnej ankiecie dotyczącej kondycji zawodowej pomorskich belfrów. Wyniki ankiety były jednym z tematów poruszanych podczas posiedzenia Pomorskiej Rady Oświatowej, które odbyło się 20 października w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.

 

Badanie dotyczące kondycji zawodowej pomorskich nauczycieli przygotował Samorząd Województwa Pomorskiego we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim. Jest to jedno z pierwszych tego typu badań w kraju.

 

Czy nauczyciele lubią swoją pracę

W czasie posiedzenia Pomorskiej Rady Oświatowej dr Maciej Dębski z Uniwersytetu Gdańskiego przedstawił wstępną analizę ankiet. Badanie sprawdzające kondycję zawodową pedagogów było anonimowe i wzięło w nim udział 1475 nauczycieli ze szkół województwa pomorskiego.

Z badania wynika, że statystyczny pomorski nauczyciel pracuje w zawodzie co najmniej od 6 lat. Co zadecydowało, że wybrał ten zawód? Najwięcej osób odpowiedziało, że dobry kontakt z dziećmi i młodzieżą, na drugim miejscu powołanie, na trzecim  były tradycje rodzinne. W przypadku 11 proc. badanych  zadecydował przypadek a  4,3 proc. wybrało pracę z dziećmi, bo nie miało innego pomysłu na życie. Tylko 2,8 proc. wybrało zawód nauczyciela z powodu wysokiego prestiżu. Co ciekawe, z ankiet wynika, że około 90 proc. nauczycieli lubi swoją, ale nie poleciliby zawodu nauczyciela innej osobie. Zadeklarowało tak prawie 60 proc. ankietowanych.

 

Reforma budzi niepokój

W związku z ostatnią reformą oświaty 51,7 proc. badanych nauczycieli stwierdziło, że wprowadzane zmiany budzą w nich niepokój. Natomiast 23,2 proc. pozostaje bierna wobec zmian. Niewiele mniej ankietowanych (19,7 proc.) boi się, że w związku z reformą straci pracę, a 18,7 proc. nauczycieli uważa, że wprowadzone zmiany są dla nich szansą na rozwój. Część pedagogów (3,6 proc.) przekwalifikowuje się do pracy w innym zawodzie, a ponad 7 proc. z powodu reformy oświaty musi łączyć etaty w kilku placówkach. Wielu nauczycieli skarży się na przewlekłe zmęczenie. A co piąty pedagog może czuć się wypalony zawodowo. Wśród 15 zawodów, które nauczyciele uważają za najbardziej poważne, swój wymienili dopiero na ósmym miejscu po m.in. lekarzu, prawniku, strażaku, pracowniku naukowym i duchownym.

Wyniki badania zostaną wykorzystane zarówno do uszczegółowienia obecnej oferty wojewódzkich placówek doskonalenia nauczycieli, jak i posłużą samorządom lokalnym do tworzenia własnych polityk oświatowych. 

 

Nauczyciel Pomorza 2017

O kondycji pomorskiego nauczyciela będzie też mowa 27 października (piątek) podczas VI Forum Pomorskiej Edukacji. W trakcie konferencji zostaną przedstawione m.in. wyniki badań, realizowanych we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim, Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku oraz Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku. Podczas spotkania na Uniwersytecie Gdańskim odbędzie się również gala wręczania Nagród Marszałka Województwa Pomorskiego najlepszym nauczycielom Pomorza 2017.

view szablon artykułu