Aktualności

Pomorskie nagrodzone podczas IX Festiwalu Ekonenergetyki w Opolu. Zielony Feniks i wyróżnienie za najlepsze ekologiczne realizacje

Gala wręczenia Nagrody Zielonego Feniksa w Opolu
Gala wręczenia Nagrody Zielonego Feniksa w Opolu. Fot. Artur Ślimak

Nagroda Zielonego Feniksa to specjalne wyróżnienia osób, instytucji i firm zasłużonych dla rozwoju ekoenergetyki. Z województwa pomorskiego nagrodę tę otrzymali firma Infracorr sp. z o.o. z Gdańska oraz dr inż. Tadeusz Żurek. Natomiast gmina Przywidz odebrała specjalne wyróżnienie.

 

Uroczysta gala wręczenia statuetek Zielonego Feniksa odbyła się 23 listopada 2017 r. w Opolu w ramach 3-dniowego Festiwalu Ekoenergetyki. 

 

Zielony Feniks dla firmy Infracorr sp. z o.o. i wyróżnienie dla gminy Przywidz

Festiwal jest kontynuacją pięciu edycji Forum Ekoenergetyki w Polkowicach. Od trzech lat Festiwal obejmuje problematykę OZE – efektywności energetycznej, budownictwa energooszczędnego i ekomotoryzacji. Nagrody (statuetki Zielonego Feniksa) od 2014 roku przyznawane są również w kategorii ekomotoryzacja.

Do kapituły nagrody Zielonego Feniksa wpłynęły cztery wnioski z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Jury zdecydowało o przyznaniu statuetki Zielonego Feniksa firmie Infracorr sp. z o. o. z Gdańska. Gminie Przywidz przyznano wyróżnienie.

Firma Infracorr sp. z o. o. otrzymała Nagrodę Zielonego Feniksa w kategorii realizacje: za osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekoenergetyki. Przedsiębiorstwo z Gdańska opracowało i zastosowało w przemyśle System Przetwarzania i Zarządzania Energią ze źródeł odnawialnych i skojarzonych, który jest przykładem generacji energii elektrycznej i ciepła wytwarzanego z promieniowania słonecznego, energii wiatru i gazu (biogazu). Powstała instalacja, która składa się m.in. z turbiny wiatrowej i paneli fotowoltaicznych, zasila zakład produkcyjny firmy PPU Magnet sp. z o.o. w Niestępowie.

Gmina Przywidz została zgłoszona do nagrody w dwóch kategoriach konkursowych. Były to zasługi we wspieraniu i upowszechnianiu idei ekoenergetyki oraz osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekoenergetyki. W gminie Przywidz w ramach realizacji inwestycji „Słońce w Przywidzu" powstały 142 kompletne instalacje solarne na budynkach publicznych, m.in szkołach, urzędzie gminy, plebanii oraz na budynkach prywatnych mieszkańców. Poza tym, gmina przeprowadziła termomodernizację budynków użyteczności publicznej.

W gminie Przywidz realizowanych będzie jeszcze wiele projektów mających na celu oszczędzanie energii i dbanie o środowisko. Nawet najmłodsi mieszkańcy mają okazję uczyć się o ekologicznych rozwiązaniach technologicznych. Utworzoną w 2016 roku klasę gimnazjalną o profilu strażacko-ekologicznym ukończyło 23 uczniów.

 

Zielony Feniks dla eksperta planowania energetycznego

W tym roku nagrodę Zielonego Feniksa otrzymał również ekspert zajmujący się planowaniem energetycznym, gospodarką energetyczną, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy efektywności projektów proekologicznych i termomodernizacyjnych. Ma wieloletnie doświadczenie w firmach konsultingowych, doradczych i projektowych, jak również w samorządzie wojewódzkim. Dr inż. Tadeusz Żurek w latach 2005-2011 kierował Fundacją Poszanowania Energii w Gdańsku. To najstarsza w kraju, bo działającą od roku 1991, organizacja ukierunkowana na działalność promującą poprawę efektywności energetycznej, wdrażanie proekologicznych i odnawialnych źródeł energii oraz założenia energetyki rozproszonej. W latach 2009-2016 kierował Referatem Planowania Energetycznego w Departamencie Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz pełnił funkcję pełnomocnika marszałka województwa pomorskiego ds. energetyki. Dr Tadeusz Żurek w ramach działalności samorządowej kierował zespołem opracowującym założenia i koncepcje budowy tzw. „Wysp energetycznych" i energetyki rozproszonej, w szczególności na terenie województwa pomorskiego. Aktualnie bierze udział w organizacji „Bałtyckiego Centrum Efektywności Energetycznej" w Kołobrzegu.

Wniosek o Nagrody Zielonego Feniksa złożył Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Festiwalu Ekoenergetyki

view szablon artykułu