Aktualności

Piękna i przyjazna mieszkańcom wieś? Możesz zmienić swoje otoczenie dzięki projektowi „Aktywne Sołectwo Pomorskie”

Domek na wsi
©Depositphotos/Mustang_79

Gminy mogą dostać do 10 tys. zł na m.in. remont świetlicy wiejskiej, budowę boiska czy siłowni pod chmurką. Wnioski o dofinansowanie można składać do końca lutego 2018 r.

 

Pomoc finansowa samorządu województwa pomorskiego dla mieszkańców wsi obejmuje wyłącznie projekty inwestycyjne. Przedsięwzięcie „Aktywne Sołectwo Pomorskie" ma wspierać rozwój demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego.

 

Wygoda życia na wsi

Przedsięwzięcia, które mogą dostać dofinansowanie, powinny służyć potrzebom mieszkańców wsi. – Mogą być to wszelkie inicjatywy, które poprawiają bezpieczeństwo i jakość życia społeczności wiejskiej, np. nowe chodniki, oświetlenie, świetlice, boiska, miejsca spotkań i integracji, które będą wykorzystywane podczas lokalnych imprez czy siłownie pod chmurką – tłumaczy marszałek Mieczysław Struk. – Już od dłuższego czasu dostajemy sygnały o tym, że wiele sołectw ma pomysły na takie przedsięwzięcia. Ważne też, żeby planowane inwestycje integrowały mieszkańców. – dodaje marszałek.

Starający się o dofinasowane mogą dysponować wkładem własnym, a o środki finansowe dla sołectw mogą ubiegać się gminy. Zgodnie z regulaminem realizacja projektów musi zakończyć się najpóźniej 15 listopada 2018 r.

– To ważne, by wypełnione dokumenty złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2018 r. – podkreśla Krzysztof Pałkowski, zastępca dyrektora Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. – Liczy się data wpływu do urzędu, a nie stempla pocztowego – dodaje Pałkowski. Szczegółowe informacje o dofinansowaniu i wzory dokumentów pod linkiem lub nr telefonu 58 32 68 324/635.

Projekty „Aktywne Sołectwo Pomorskie" wpisują się w Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, która, poprzez integrację i aktywizację społeczności wiejskich, zakłada, współdziałanie mieszkańców na rzecz rozwoju wspólnoty regionalnej i lokalnej.

 

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Opłaty środowiskowe i statystyka