Aktualności

Padł kolejny rekord na pomorskim rynku pracy. Tak dobrze jeszcze nie było

Fot. Claudio Hirschberger / unsplash.com
Fot. Claudio Hirschberger / unsplash.com

Stopa bezrobocia w całej Polsce utrzymuje się na poziomie 5,3 procent. Bezrobocie w województwie pomorskim w czerwcu 2019 roku wyniosło 4,4 proc. Nigdy nie było tak niskie. Pomorskie pod tym względem zajmuje 4. pozycję w kraju.

 

Jak wynika z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na przestrzeni ostatnich 28 lat wskaźnik bezrobocia w czerwcu nie osiągnął tak niskiego poziomu, jak obecnie.

 

Małe bezrobocie to wyzwanie

Stopa bezrobocia z czerwca 2019 roku jest tak niska, że pobiła zeszłoroczny rekord Pomorskiego. Wtedy bezrobocie wyniosło 4,8 proc. Specjaliści prognozują, że w lipcu wynik może być podobny (jeśli nie niższy).

Systematyczny spadek stopy bezrobocia w województwie pomorskim (jak i w całym kraju) obserwowany jest od kilku lat, jednak dynamika tego spadku od zeszłego roku maleje. Wynika to ze zmniejszającej się liczby zarejestrowanych w urzędach pracy osób bezrobotnych, które coraz trudniej zachęcić do powrotu na rynek pracy. Jednocześnie w regionie pozostaje duża grupa osób tzw. „biernych zawodowo", która nie wykonuje pracy zawodowej i nie widnieje w ewidencji powiatowych urzędów pracy.

– Patrząc na liczby i dane statystyczne można by uznać niską stopę bezrobocia za synonim doskonałej kondycji gospodarczej – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Powinniśmy jednak przyjrzeć się wskaźnikom bezrobocia również pod innym kątem, a nawet przyznać, że nie jest to wyłącznie efekt poprawy koniunktury gospodarczej w regionie, czego oczywiście byśmy sobie życzyli. Decyduje o tym też wiele innych czynników, jak demografia, okres wakacyjny, sprzyjający wyjazdom do pracy za granicę, a także podejmowanie prac sezonowych w rolnictwie, turystyce, hotelarstwie, gastronomii i budownictwie. Z radością obserwujemy ten spadek, ale nie ustajemy w aktywizacji osób, zwłaszcza długotrwale bezrobotnych – podkreśla Struk.

Według danych aż 70 proc. osób długotrwale bezrobotnych stanowią kobiety, a 2/3 z nich nie podjęło zatrudnienia po urodzeniu dziecka.

 

Problemy kadrowe w firmach

Niskie bezrobocie generuje sporo problemów kadrowych w pomorskich firmach. Samorządowe służby zajmujące się w regionie rynkiem pracy podejmują działania, które wspierają pracodawców w efektywnej rekrutacji, rozwoju i zatrzymaniu pracowników w firmach. Jedną z tegorocznych inicjatyw, cieszących się powodzeniem wśród pracodawców, jest cykl Pomorskie. Dobre miejsca pracy, który realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Od początku roku w spotkaniach udział wzięło 200 pracodawców.

– Podejmujemy dialog z pomorskimi pracodawcami i inspirujemy ich do podejmowania działań, które poprawiają warunki pracy – mówi Katarzyna Żmudzińska, wicedyrektor ds. rynku pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. – To konsekwencja rozwijającej się gospodarki, nowych technologii, narzędzi komunikacyjnych oraz wiążącym się z tym zapotrzebowaniem lokalnych pracodawców na kompetentną, odpowiednio przygotowaną kadrę – tłumaczy.

Zdaniem specjalistów zarówno kondycja gospodarki, jak i jakość życia Pomorzan będą uzależnione w dużej mierze od tego, czy będziemy umieli odpowiednio wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie. – Potrzebna będzie także intuicja i otwartość na trendy kształtujące współczesny rynek pracy – mówi Mieczysław Struk. – Mam na myśli wejście na rynek pracy pokolenia Z, migracje, ale też zarządzanie zarówno różnorodnością wieku, jak i kulturową w miejscu pracy. Te aspekty znajdą swoje miejsce w najnowszej strategii województwa pomorskiego – zaznacza Struk.

Zob. Informacja o rynku pracy w czerwcu 2019 przygotowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Odwiedź te strony

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

EURES Polska   Sieć Europejskich Ofert Pracy

Centralna Baza Ofert Pracy

Kursy i szkolenia EFS

Szkolenia dla osób bezrobotnych

Fundusze europejskie

Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia  ogłoszenia, wyszukiwarka urzędów pracy, jak starać się o dofinasowanie szkoleń, studiów, jak założyć własną działalność gospodarczą i wnioskować o wsparcie z UE, porady prawne

Instytut Miasta  firma doradcza i szkoleniowa, realizująca programy rozwojowe dla kobiet, prowadząca w Trójmieście warsztaty otwarte i sesje coachingowe

Fundacja Centrum Promocji Kobiet  testy oraz bezpłatne szkolenia internetowe

19 524   nr tel. Zielonej Linii – oferty pracy, szkolenia i wsparcie urzędów pracy, informacje o dofinasowaniu, zakładaniu własnej działalności gospodarczej