Aktualności

Organizacja ruchu we Wszystkich Świętych na Pomorzu. Sprawdź, jak nie utknąć w korkach

Akcja Znicz w Sopocie. Policjanci na drodze
Akcja znicz w Sopocie. Fot. www.sopot.policja.gov.pl

Jak co roku na początku listopada cała Polska jest w drodze. Policja zmienia organizację ruchu, by ułatwić dojazdy do cmentarzy. Pierwsze zmiany obowiązują już od soboty.

 

Sprawdź, co zmieni się w Twoim mieście. Podczas policyjnej akcji Znicz możemy spodziewać się także częstszych kontroli oraz większej liczby funkcjonariuszy na drogach.

 

Brusy – zmiany od 31 października do 1 listopada

Zmiany organizacji ruchu w Brusach dotyczyć będą wyłącznie ul. Chrzanowskiego od 31 października (godz. 20.00) do północy 1 listopada. Wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy z wjazdem od strony ul. Gdańskiej w kierunku ul. Derdowskiego.

 

Bytów

Drobne zmiany w organizacji ruchu obowiązywać będą wyłącznie w okolicy cmentarza przy ul. Gdańskiej:

 • zakaz zatrzymywania się po obydwu stronach jezdni przy ul. Działkowej,
 • na ul. Miłej odcinek od ul. Gdańskiej do ul. Działkowej będzie wyłączony z ruchu (nie dotyczy mieszkańców tego fragmentu ulicy oraz zaopatrzenia), ponadto przy tej ulicy będą rozstawione stoiska z kwiatami i zniczami.

 

Chojnice

Bez zmian w organizacji ruchu drogowego.

 

Gdańsk – zmiany między 28 października a 2 listopada

Zmiany w ruchu drogowym i komunikacji miejskiej w okolicach gdańskich cmentarzy będą wprowadzane stopniowo od 28 października do 2 listopada. W okresie od 30 października do 2 listopada nie będzie można wjechać na cmentarze przy ulicach Srebrniki i Łostowickiej ze względu na duże natężenie ruchu pieszych.

 

 • Cmentarz Łostowice

Ulica Łostowicka zostanie zamknięta dla ruchu ogólnego. Od strony ul. Kartuskiej prawo do wjazdu będą miały autobusy komunikacji miejskiej, pojazdy TAXI, inwalidzkie oraz posiadające identyfikatory z literą „A" (mieszkańcy ul. Łostowickiej, osoby prowadzące działalność gospodarczą na ul. Łostowickiej) i z literą „B" (zaopatrzenie handlu przycmentarnego). Prawo do wjazdu od ul. Armii Krajowej będą miały włącznie autobusy komunikacji miejskiej.

Całkowicie zamknięte zostaną wjazdy na ul. Łostowicką z ul. Wojskiego i ul. Armii Krajowej. Dojazd do osiedla Wzgórze Mickiewicza odbywać się będzie trasą przebiegającą ulicami: Kościelną, Malczewskiego, Pobiedzisko, wyjazd ul. Pana Tadeusza. Postój TAXI wyznaczony zostanie na prawym pasie ruchu jezdni ul. Łostowickiej w relacji do ul. Armii Krajowej, poniżej wjazdu na parking. Parking dla samochodów inwalidzkich zostanie wyznaczony przy bocznej bramie cmentarza (na parkingu poniżej bramy głównej).

Na ul. Nowolipie, na odcinku od ul. Schuberta do skrzyżowania z ul. Kartuską, wyznaczony zostanie parking na prawym pasie ruchu. Dla osób odwiedzających cmentarz udostępniony będzie ponadto parking dla samochodów przy Zespole Obsługi Mieszkańców przy ul. Milskiego.

Na ul. Cedrowej obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy w relacji do ul. Kartuskiej, a na lewym pasie jezdni za wiaduktem wyznaczony będzie parking dla samochodów.

Na jezdniach ul. Armii Krajowej obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 50 km/h.

Mapka zmian w organizacji ruchu w okolicy cmentarza Łostowice (mat. prasowe Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni):

 

 • Cmentarz Srebrzysko

Dojazd w rejon cmentarza Srebrzysko odbywać się będzie jedną jezdnią ul. Żołnierzy Wyklętych, na której obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy w relacji do ul. Potokowej. Druga jezdnia, na której odbywać się będzie ruch dwukierunkowy, przeznaczona zostanie dla autobusów, pojazdów inwalidów i TAXI. Zmiana jezdni dla autobusów nastąpi poprzez tzw. „przeplotki" na wysokości zjazdu z estakady nad ul. Grunwaldzką i na skrzyżowaniu z ul. Trawki. Tymczasowe przystanki dla relacji do ul. Potokowej wyznaczone będą na jezdni – jeden na wysokości skrzyżowania z ul. Chrzanowskiego i drugi na wysokości skrzyżowania z ul. Srebrniki.

Nie będzie możliwy wjazd pod cmentarz w ul. Srebrniki i ul. Róży Ostrowskiej dla ruchu ogólnego. Na ul. Ogrodowej obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy w relacji do ul. Potokowej. Dojazd dla mieszkańców domów przy ul. Róży Ostrowskiej odbywać się będzie od ul. Zabytkowej. Ulica Róży Ostrowskiej będzie jednokierunkowa w relacji do ul. Żołnierzy wyklętych, na której wyznaczony zostanie postój TAXI. Nie będzie możliwy wjazd dla ruchu ogólnego w ul. Żołnierzy Wyklętych z Ronda De la Sale'a. Objazd wyznaczony zostanie ulicami: Potokową, Rakoczego, Jaśkową Doliną, Grunwaldzką. Na ul. Słowackiego zorganizowany zostanie ruch jednokierunkowy, w relacji do ul. Chrzanowskiego, a na lewym pasie ruchu wyznaczony będzie parking.

Mapka zmian w organizacji ruchu w okolicy cmentarza Srebrzysko (mat. prasowe Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni):

 

 • Cmentarz przy ul. Opackiej

Dojazd do cmentarza będzie odbywać się jednokierunkową ul. Opacką od ul. Grunwaldzkiej lub dwukierunkowym fragmentem ul. Opackiej od ul. Spacerowej.

Na ul. Czyżewskiego obowiązywać będzie jeden kierunek ruchu w relacji do Sopotu.

Miejsca postojowe wyznaczone zostaną na parkingu przy ul. Cystersów, na placu u zbiegu ulic: Tatrzańska–Czyżewskiego oraz po prawej stronie ul. Czyżewskiego za bramą na cmentarz. Na ul. Opackiej oraz po lewej stronie ul. Czyżewskiego obowiązywać będą zakazy zatrzymywania się.

Mapka zmian w organizacji ruchu w okolicy cmentarza przy ul. Opackiej (mat. prasowe Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni):

 

 • Cmentarz Garnizonowy przy ul. Dąbrowskiego

Na ul. Dąbrowskiego ruch odbywać się będzie dwukierunkowo, przy czym obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się po obu stronach jezdni dla obu kierunków. Parkingi funkcjonować będą na części placu pomiędzy ul. Dąbrowskiego i ul. Giełguda oraz na Placu Zebrań Ludowych na terenie MDK.

Na ul. Giełguda utrzymany będzie zakaz zatrzymywania się. Postój TAXI funkcjonować będzie przy ul. 3-go Maja w odległości ok. 80 m od dworca PKS.

 

 • Cmentarz przy ul. Stoczniowców

Dojazd do cmentarza odbywać się będzie jednokierunkową ul. Stoczniowców, w relacji do ul. Hirszfelda. Dla drugiego kierunku objazd wyznaczony będzie ul. Hirszfelda, Odrzańską, Worcella i Cienistą.

Mapka zmian w organizacji ruchu w okolicy cmentarza przy ul. Stoczniowców (mat. prasowe Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni):

 

 • Cmentarz przy ul. Brzegi

Dojazd do cmentarza odbywać się będzie jednokierunkowym wjazdem od ul. Trakt Św. Wojciecha (przez most), a wyjazd jednokierunkowym fragmentem ul. Brzegi (od mostu do ul. Stoczniowców). Odcinek ul. Brzegi od ul. Podmiejskiej będzie drogą bez przejazdu. Miejsca postojowe wyznaczone zostaną wzdłuż ul. Brzegi na jej jednokierunkowym odcinku.

Mapka zmian w organizacji ruchu w okolicy cmentarza przy ul. Brzegi (mat. prasowe Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni):

 

 • Cmentarz przy ul. Ks. Góreckiego

Dojazd w rejon cmentarza będzie możliwy wyłącznie od strony ul. Marynarki Polskiej jednokierunkową ul. Wyzwolenia. Ulica Ks. Góreckiego (przy cmentarzu) wyłączona zostanie z ruchu ogólnego za wyjątkiem TAXI. Wjazd taksówek na ul. Księdza Góreckiego, gdzie funkcjonować będzie postój, będzie możliwy od strony ul. Marynarki Polskiej przez parking przy Morskim Domu Kultury.

Miejsca postojowe wyznaczone zostaną po prawej stronie jezdni ul. Wyzwolenia oraz na parkingu przy MDK.

 

 • Cmentarz przy ul. Kartuskiej

Dojazd od ul. Kartuskiej, na której obowiązywać będą zakazy zatrzymywania się za wyjątkiem TAXI do 1 min. Miejsca postojowe wyznaczone zostaną na jezdni ul. Nowolipie (w relacji Morena–ul. Kartuska).

 

Gdynia – zmiany między 28 października a 2 listopada

Między 28 października a 2 listopada na wielu gdyńskich drogach obowiązywać będą tymczasowe zmiany w organizacji ruchu. Dotyczyć one będą przede wszystkim okolic gdyńskich cmentarzy.

 

 • Cmentarz Witomiński

Zmiany w organizacji ruchu obowiązywać będą od 31 października (od godz. 6.00) do dnia 1 listopada:

– na odcinku ul. Witomińskiej od ul Warszawskiej do cmentarza obowiązywać będzie obustronny zakaz zatrzymywania się,

– na ulicy Witomińskiej od bramy cmentarza do ul. Rolniczej wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu, a po lewej stronie tego odcinka obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się,

– na odcinku od bramy cmentarza do wjazdu z parkingu zlokalizowanego po lewej stronie ulicy Witomińskiej będzie możliwość wyłącznie zatrzymania pojazdu w celu wysadzenia pasażera,

– zostaną wyznaczone nowe miejsca do parkowania pojazdów: parkingi w rejonie cmentarza oraz prawa strona ul. Witomińskiej na odcinku od końca cmentarza do ul. Rolniczej.

Mapka zmian w organizacji ruchu w okolicy Cmentarza Witomińskiego (mat. prasowe Urzędu Miasta Gdyni):

 

 • Cmentarz przy ul. Spokojnej

Zmiany w organizacji ruchu obowiązywać będą od 30 października do 2 listopada:

– ul. Spokojna od skrzyżowania z ul. Wielkopolską do drogi dojazdowej, jak również sama droga dojazdowa na cmentarz, objęte zostaną zakazem zatrzymywania się,

– zostaną wyznaczone tymczasowe miejsca do parkowania pojazdów na parkingu zlokalizowanym przy ul. Spokojnej za drogą dojazdową do cmentarza.

Mapka zmian w organizacji ruchu w okolicy cmentarza przy ul. Spokojnej (mat. prasowe Urzędu Miasta Gdyni):

 

 • Cmentarz Marynarki Wojennej na Oksywiu

Zmiany w organizacji ruchu obowiązywać będą w dniach od 28 października do 2 listopada:

– na ul. Miegonia zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy z wjazdem od ul. Dickmana w kierunku ul. Muchnowskiego,

– ul. Muchnowskiego stanie się drogą jednokierunkową z wjazdem od ul. Miegonia w kierunku ul. Arciszewskich.

Mapka zmian w organizacji ruchu w okolicy Cmentarza Marynarki Wojennej na Oksywiu (mat. prasowe Urzędu Miasta Gdyni):

Kartuzy – zmiany 1 listopada

1 listopada zmianie ulegnie organizacja ruchu w okolicach kartuskich cmentarzy na ul. Wzgórze Wolności. Zmiany obowiązywać będą wyłącznie w środę 1 listopada od godz. 6:00 do 22:00. Wokół cmentarza tzw. górnego będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy. Dodatkowo całkowicie wyłączony z ruchu pojazdów będzie parking znajdujący się przy tymże cmentarzu od ul. Wzgórze Wolności.

Mapka zmian w organizacji ruchu w okolicy cmentarza przy ul. Wzgórze Wolności (mat. prasowe Urzędu Miejskiego w Kartuzach):

 

Kościerzyna – zmiany między 28 października a 3 listopada

Od 28 października (od godz. 7.00) do 3 listopada (również do godz. 7.00) zostanie wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu na ruch jednokierunkowy. Zmiana będzie obowiązywać na:

 • ul. Kaplicznej od skrzyżowania z ul. Dworcową do ul. Skarszewskiej,
 • ul. Skarszewskiej do skrzyżowania z ul. Świętopełka,
 • ul. Dworcowej od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego.

Mapka zmian w organizacji ruchu w okolicy cmentarza w Kościerzynie (mat. prasowe KKP w Kościerzynie):

 

Kwidzyn – zmiany między 31 października a 1 listopada

Policja w Kwidzynie apeluje, by w miarę możliwości korzystać z komunikacji miejskiej w drodze na cmentarz. By uniknąć korków wprowadzonych zostanie kilka zmian w organizacji ruchu drogowego, które obowiązywać będą 31 października oraz 1 listopada:

 • na odcinku ul. Malborskiej od skrzyżowania z ul. Koszykową będzie zakaz zatrzymywania po obu stronach drogi,
 • na ul. Malborskiej przy wyjeździe z parkingu głównego obowiązywać będzie nakaz jazdy w prawo,
 • na ul. Tczewskiej od ul. Malborskie wprowadzony zostanie zakaz ruchu (nie dotyczy mieszkańców),
 • ul. Furmańska zmieni się w drogę jednokierunkową z wjazdem od ul. Malborskiej, a po lewej stronie drogie obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się.

 

Lębork – zmiany 1 listopada

Zmiany w organizacji ruchu w Lęborku będą obowiązywać wyłącznie 1 listopada:

 • ulica Kaszubska na całej długości będzie jednokierunkowa (kierunek od centrum miasta w stronę cmentarza), z wyjątkiem służb ratunkowych i autobusów komunikacji miejskiej, które będą wracać tą ulicą od cmentarza do miasta (jeden pas wyłącznie dla autobusów). Na tej ulicy będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania po obu stronach jezdni,
 • wyjazd z okolic cmentarza dla osób, które dojadą do pierwszej pętli autobusowej odbywać się będzie w prawo, ul. Kartuską, Majkowskiego do ul. Abrahama. Ruch ul. Kartuską i ul. Majkowskiego będzie jednokierunkowy – w stronę ul. Abrahama. Będzie tam obowiązywał zakaz zatrzymywania po obu stronach drogi. Kierowcy wyjeżdżający ul. Kartuską–ul. Majkowskiego na drogę krajową nr 6 (na wysokości Farm Frites) mogą się spotkać z poleceniem wydanym przez policjanta lub znakami drogowymi nakazującymi im jazdę w prawo, w kierunku Wejherowa (w zależności od natężenia ruchu), wówczas wjazd do miasta prowadzony będzie przez Mosty ul. Kwiatową i Gdańską,
 • wyjazd z okolic cmentarza dla osób, które dojadą do drugiej pętli autobusowej odbywać się będzie utwardzoną drogą leśną (wjazd w tę drogę znajdować się będzie na wysokości trzeciej bramy cmentarza, oznakowany będzie znakami pionowymi), prowadzącą do ogródków działkowych Drętowo, dalej drogi W 214 i ul. Krzywoustego (wyjazd nastąpi na wysokości Jednostki Wojskowej).

 

Malbork – zmiany między 31 października a 2 listopada

W Malborku od 31 października do 2 listopada (do wczesnych godzin rannych) zostaną wprowadzone zmiany w ruchu w obrębie ulic Wejhera, Krótkiej, Struga, Kochanowskiego i Poprzecznej:

 • powstanie parking na około 400 miejsc dla pojazdów osobowych na terenie rozebranych budynków gospodarczych, aż do nowej części cmentarza (dojazd od ul. Głowackiego od głównej bramy wzdłuż muru),
 • zakaz wjazdu w ciągu ul. Wejhera od skrzyżowania ul. Na Skarpie z ul. Krótką oraz zakaz wjazdu na ul. Krótką od strony ul. Głowackiego,
 • jeden kierunek ruchu w ciągu ul. Wejhera na odcinku od skrzyżowania z ul. Admiralicji oraz jeden kierunek na ul. Krótkiej, na której również będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się po lewej stronie jezdni,
 • po prawej stronie ul. Wejhera od bramy głównej cmentarza w kierunku parkingu powstałego w miejscu rozebranych budynków gospodarczych, aż do bramy wjazdowej na teren nowej części cmentarza będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się,
 • parking utwardzony naprzeciwko stanowiska zatrzymywania się autobusów posiadać będzie wydzielone miejsca dla niepełnosprawnych,
 • po lewej stronie (południowej) ul. Poprzecznej będzie obowiązywał zakaz parkowania,
 • na całym odcinku ul. Struga i ul. Kochanowskiego, na odcinku od ul. Głowackiego do ul. Włościańskiej, będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się pojazdów.

Mapka zmian w organizacji ruchu w Malborku (mat. prasowe Urzędu Miasta Malborka):

 

Nowy Dwór Gdański

Bez zmian w organizacji ruchu drogowego.

 

Pruszcz Gdański – zmiany między 27 października a 2 listopada

W związku z dniem Wszystkich Świętych zostanie zmieniona organizacja ruchu drogowego w rejonie starego cmentarza komunalnego. Wyłączona zostanie z ruchu samochodowego ul. Spokojna na odcinku od ronda z ul. Obrońców Wybrzeża do skrzyżowania z ul. Ogrodową, a ponadto:

 • na ul. Ogrodowej, ul. Spokojnej, ul. Wczasowej oraz ul. Spacerowej zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy,
 • na nowym cmentarzu zostanie zamknięty dojazd pod bramę cmentarza,
 • dojazd do posesji przy ul. Obrońców Wybrzeża 29 i ul. Spokojnej 1 oraz 2 w dniach 27 października do 01 listopada zostanie zachowany od strony ul. Obrońców Wybrzeża.

 

Puck – zmiany 1 listopada

Na terenie powiatu puckiego zmiana organizacji ruchu nastąpi tylko na terenie Gminy Kosakowo. Zmiana obowiązywać będzie 1 listopada od godz. 7.00 – do zakończenia uroczystości na cmentarzu w zależności od natężenia ruchu. Zmiany w organizacji ruchu drogowego:

 • ul. Rzemieślniczej w kierunku od ul. Rumskiej i ul. Chrzanowskiego, na której zostanie wprowadzony ruchu jednokierunkowy,
 • wprowadzenie objazdu do cmentarza komunalnego przez miejscowość Pierwoszyno (ul. Kaszubska, ul. Rumska, ul. Rzemieślnicza),
 • wprowadzenie zakazu zatrzymywania się po prawej stronie jezdni na ul. Rzemieślniczej z wyłączeniem komunikacji miejskiej,
 • wprowadzenie zakazu zatrzymywania się po prawej stronie jezdni pomiędzy Kosakowem a Pierwoszynem z wyłączeniem komunikacji miejskiej,
 • wprowadzenie zakazu zatrzymywania się po obu stronach na ul. Leśnej – odcinek od ul. Rumskiej do ul. Brzozowej.

Mapka zmian w organizacji ruchu w okolicy cmentarza w Kosakowie (mat. prasowe Urzędu Miasta Gdyni):

Reda

Zmiany w organizacji ruchu obowiązywać będą na ul. Gniewowskiej, która zostanie wyłączona z ruchu, a dostępna będzie tylko dla autobusów, taxi i osób niepełnosprawnych.

 

Rumia – zmiany między 31 października a 1 listopada

W Rumi zostanie wprowadzony szereg zmian w organizacji ruchu drogowego w związku z obchodami święta Wszystkich Świętych. W dniu 1 listopada będzie obowiązywał zakaz wyjazdu z ul. Górniczej w kierunku UM Rumia z wyjątkiem autobusów i pojazdów TAXI (ruch będzie kierowany przez Policję).

Ponadto od 31 października do 1 listopada obowiązywać będą nowe zasady ruchu:

 • ul. Górnicza na odcinku od ul. Sobieskiego do ul. Włókienniczej będzie dwukierunkowa, natomiast na dalszym odcinku – jednokierunkowa. Powyżej ul. Hutniczej wjazd będzie możliwy jedynie dla autobusów i samochodów TAXI. Ponadto będzie obowiązywał obustronny zakaz parkowania, a 1 listopada nie będzie funkcjonował pierwszy przystanek ZKM Gdynia (od ul. Sobieskiego),
 • ul. Stalowa stanie się drogą jednokierunkową (od ul. Górniczej do Włókienniczej),
 • na ul. Hutniczej od ul. Górniczej do ul. Włókienniczej będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy z jednostronnym zakazem zatrzymywania,
 • na ul. Tkackiej ruch będzie dwukierunkowy, a do przewężenia obowiązywać będzie obustronny zakaz zatrzymywania się,
 • ul. Włókiennicza na odcinku od ul. Hutniczej do Górniczej stanie się drogą jednokierunkową z jednostronnym zakazem zatrzymywania się. Od ul Górniczej do ul. Kombatantów obowiązywać będzie ruch dwukierunkowy z jednostronnym zakazem zatrzymywania się,
 • na ul. Rybaków będzie jednostronny zakaz zatrzymania oraz zostanie zorganizowany dodatkowy parking (na zakręcie).

Mapka zmian w organizacji ruchu w Rumi (mat. prasowe Urzędu Miasta Rumi):

 

Słupsk – zmiany między 28 października a 1 listopada

Planowane zmiany w organizacji ruchu w związku z dniem Wszystkich Świętych:

 • od 28 października do 1 listopada wyłączone z funkcjonowania będą parking przy ul. Prof. Lotha, parkingi i chodniki przy ul. Rabina Maxa Josepha, a także wyłączona z ruchu zostanie droga dojazdowa do cmentarza od ul. Kaszubskiej (Maxa Josepha),
 • od 29 października do 1 listopada zostanie wyłączona strefa zamieszkania na ul. Klonowej,
 • 1 listopada wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy na ul. Piastów, z ruchu zostanie wyłączona ul. Obrońców Wybrzeża za wyjątkiem pojazdów ZIM, TAXI, służby zdrowia oraz służb komunalnych, a na ul. Hołdu Pruskiego dopuszczony będzie ruch jednokierunkowy w stronę ul. Klonowej,
 • parking pod Kościołem przy ul. Kaszubskiej zostanie wyłączony z ruchu, wjazd od strony ul. Armii Krajowej będzie otwarty dla osób handlujących,
 • chodnik na odcinku od wjazdu do Kościoła od strony ul. Kaszubskiej do przejścia ma być wygrodzony słupkami,
 • miejsca parkingowe zorganizowane zostaną na stadionie przy ul. Madalińskiego tylko dla osób posiadających stosowne przepustki, na ul. Madalińskiego parkowanie będzie możliwe po prawej stronie, na ul. Św. Piotra parkingiem będzie teren po wyburzonym budynku, a na Osiedlu Przy Lesie nowa infrastruktura drogowa,
 • miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych przewiduje się na ul. Madalińskiego, na terenie naprzeciwko kas biletowych i ogrodzonym plac za głównym wejściem oraz na parkingu przy ul. Prof. Lotha (przy Poliklinice),
 • na ul. Lawendowej wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy od ul. Klonowej – parkowanie będzie możliwe po obu stronach drogi,
 • od ronda Konarskiego do ronda Banacha jeden pas ruchu w obu kierunkach na ringu udostępniony będzie do parkowania,
 • ruch z kierunku Bierkowa zostanie skierowany w ulice Niemena, Banacha. Zostanie też fizycznie zablokowany barierą z nakazem jazdy w prawo,
 • ruch z kierunku Słupska na Nowy Cmentarz będzie kierowany przez patrole i dojazd 1 listopada do cmentarza będzie możliwy wyłącznie dla pojazdów ZIM, komunikacji zbiorowej, TAXI, służb komunalnych, pojazdów służby zdrowia, osób niepełnosprawnych i posiadających umowy na handel.

Mapki zmian w organizacji ruchu w Słupsku (mat. prasowe Urzędu Miejskiego w Słupsku):

          

 

Sopot – zmiany między 28 października a 2 listopada

Od 28 października (od godz. 7.00) do 29 października (do ok. godz. 20.00) oraz od 31 października (od ok. godz. 9.30) do 2 listopada (do godz. 7.00) zostanie wprowadzony jeden kierunek ruchu na odcinku ul. Malczewskiego pomiędzy al. Niepodległości, a ul. Kolberga. Ponadto od 28 października (od godz. 7.00) do 2 listopada (do godz. 7.00) na ulicach przyległych wprowadzona zostanie następująca organizacja ruchu:

 • ul. Księżycowa – jeden kierunek od ul. Malczewskiego do ul. 23 Marca,
 • ul. Okrężna – jeden kierunek w stronę ul. 23 Marca,
 • ul. Słoneczna – jeden kierunek w stronę ul. Okrężnej.

Na czas tych zmian pojazdy jadące od strony Gdyni ul. Sopocką i dalej ul. Malczewskiego na wysokości skrzyżowania z ul. Kolberga będą kierowane objazdem przez osiedle Brodwino – ul. Kolberga, następnie ul. Obodrzyców oraz ul. Wejherowską do al. Niepodległości.

Mapki zmian w organizacji ruchu w Sopocie (mat. prasowe Urzędu Miasta Sopotu):

 

Starogard Gdański – zmiany między 30 października a 3 listopada

Od poniedziałku 30 października zmieni się organizacja ruchu drogowego w rejonie Cmentarza Komunalnego w Starogardzie Gdańskim. Zmiany przestaną obowiązywać 3 listopada 2017 roku w godzinach przedpołudniowych:

 • na ul. Skarszewskiej pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Bp. Dominika i drogą powiatową Starogard–Krąg (ul. Transportowców) zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości do 30 km/h,
 • na ul. Skarszewskiej od wyjazdu z parkingu przy cmentarzu w kierunku skrzyżowania z ul. Transportowców ustawiony zostanie znak zakazu zawracania. Ponadto na ul Skarszewskiej (na przeciwko Destylarni Sobieski) ustawiony zostanie tymczasowy przystanek autobusowy MZK.

Mapka organizacji ruchu wokół cmentarza komunalnego w Starogardzie Gdańskim (mat. prasowe Gminy Miejskiej Starogard Gdański):

 

Sztum – zmiany 1 listopada

Na drodze dojazdowej do cmentarza komunalnego w Zajezierzu 1 listopada o godzinie 9.00 zostanie zmieniona organizacja ruchu. Od skrzyżowania z ul. Polną w kierunku cmentarza zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy z objazdem przez Zajezierze w kierunku miasta. Przygotowano też dodatkowe miejsca postojowe dla samochodów na łące koło cmentarza.

 

Tczew – zmiany 1 listopada

W Tczewie zorganizowane zostaną dodatkowe miejsca parkingowe w okolicach cmentarzy w dniu 1 listopada:

 • przy cmentarzu na ul. Rokickiej zostaną wyznaczone dodatkowe miejsca parkingowe na terenie firm przyległych do ul. Rokickiej i Skarszewskiej.
 • przy cmentarzu na ul. Gdańskiej zostaną wyznaczone dodatkowe miejsca do parkowania na parkingu supermarketu oraz parkingu przy ul. Dworcowej (w związku z trwającym remontem ul. Gdańskiej należy pamiętać, że ruch odbywa się tam w jednym kierunku i należy wjeżdżać samochodem od ul. Alei Solidarności i kierować się w kierunku dworca PKP),
 • przy ul. 30-go Stycznia zostaną wyznaczone dodatkowe miejsca postojowe na terenie Liceum Ogólnokształcącego oraz na parkingu naprzeciwko firmy EATON. Dozwolony będzie postój pojazdów na ul. Bałdowskiej po prawej stronie patrząc w kierunku wieży ciśnień oraz na ul. 30-Stycznia po stronie cmentarza.

 

Wejherowo – zmiany 1 listopada

Dla zwiększenia bezpieczeństwa ruchu podczas odchodów 1 listopada ograniczony zostanie ruch pojazdów w obrębie cmentarza w Wejherowie Śmiechowie. Wprowadzone zostaną następujące zmiany:

 • wjazd na ogólnodostępny parking przy ul. Roszczynialskiego od ul. Sikorskiego odbywać się będzie wyłącznie ul. Odrębną w obu kierunkach,
 • ul. Roszczynialskiego na odcinku od ul. Wniebowstąpienia do cmentarza przejezdna będzie tylko dla autobusów komunikacji miejskiej, taksówek i rowerów,
 • dla inwalidów przeznaczono 31 miejsc postojowych na ogólnodostępnym parkingu przy ul. Roszczynialskiego,
 • dla taksówek przewidziano 8 miejsc postojowych w zatoce postojowej przy ul. Roszczynialskiego pomiędzy ul. Leśną i ul. Brzozową,
 • zamknięte dla ruchu zostaną ulice: Roszczynialskiego, Myśliwska, Ofiar Grudnia 1970, Leśna i Brzozowa,
 • 1 listopada na ul. Poprzecznej i ul. Wschodniej zostaną wyznaczone miejsca postojowe dla pojazdów,
 • ze względu na trwające prace związane z budową boiska pomiędzy ulicami Wąską i Poprzeczną, parkowanie na płycie boiska nie będzie możliwe.

Mapka organizacji ruchu wokół cmentarza w Wejherowie (mat. prasowe KPP w Wejherowie):

view szablon artykułu