Aktualności

Wpis do rejestru już tylko przez stronę internetową BDO. Sprawdź jak to zrobić [AKTUALIZACJA]

Fot. Bas Emmen / unsplash.com
Fot. Bas Emmen / unsplash.com

Przedsiębiorcy, którzy wytwarzają odpady inne niż komunale, mają obowiązek rejestracji w systemie BDO. Za brak rejestracji właścicielom firm grożą kary finansowe.

 

[WAŻNA INFORMACJA]

Od dnia 2 stycznia 2020 r. przyjmowane są do realizacji  wyłącznie wnioski o wpis do Rejestru BDO przesłane za pośrednictwem strony https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/  Po wejściu na tę stronę należy kliknąć w link do strony login.gov.pl i postępować zgodnie z instrukcjami. Do złożenia wniosku konieczne jest posiadanie profilu zaufanego.

Podmioty posiadające już aktywne konto w Rejestrze BDO potrzebują profilu zaufanego do uwierzytelnienia się w systemie – logowanie do swojego konta również musi odbyć się poprzez stronę login.gov.pl

 

 

 

Rejestr BDO – ważna informacja w sprawie haseł dostępu, które straciły ważność w ciągu 30 dni [AKTUALIZACJA 19.12.2019]

Od 16 grudnia 2019 roku do rejestru BDO można zalogować się na stare hasło dostępu, nawet jeśli hasło straciło ważność, z uwagi na niedokonanie pierwszego logowania w terminie 30 dni. Szczegółowy sposób postępowania w trakcie logowania do systemu (zarówno na stare hasło, jak i hasło zmienione w terminie) znajduje się na stronie Bazy Danych Odpadowych.

Aby zalogować się do systemu po raz pierwszy należy potwierdzić swoją tożsamość poprzez Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej login.gov.pl – instrukcja postępowania znajduje się w serwisie You Tube, a następnie należy powiązać użytkownika z podmiotem zarejestrowanym w dotychczasowym rejestrze BDO, zgodnie z instrukcjami zawartymi w kolejnej instrukcji w serwisie You Tube.

W przypadku problemów z logowaniem należy kontaktować się z administratorem systemu Bazy Danych Odpadowych.

 

Zarejestrujesz się u marszałka

Rejestrację przedsiębiorców prowadzą urzędy marszałkowskie na zlecenie Ministerstwa Środowiska (obecnie Ministerstwa Klimatu). – Ze względu na zbliżający się koniec roku i termin rejestracji wniosków, który wynosi 30 dni, od około dwóch tygodni do naszego urzędu wpływa kilkaset wniosków dziennie – mówi Tadeusz Styn, zastępca dyrektora Departamentu Środowiska i Rolnictwa UMWP. – Zaangażowaliśmy do tej pracy więcej osób, ponieważ nasze zadanie polega nie tylko na rejestracji wniosku. Jesteśmy też punktem informacyjnym. Przychodzą do nas przedsiębiorcy z pytaniami, odbieramy liczne telefony od osób, które nie wiedzą, czy powinny rejestrować się czy nie – tłumaczy Styn.

Wątpliwości budzą zapisy ustawy o odpadach, które mogą być niejasne dla przedsiębiorców. – Trzeba wiedzieć, że firmy, które wytwarzają odpady o charakterze komunalnym, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych, są zwolnione z obowiązku rejestracji – informuje Tadeusz Styn. – Zapisy w ustawie dotyczące tego, czym są odpady komunalne i w jakiej ilości, są nieprecyzyjne. Przez to przedsiębiorcy mają problem z interpretacją zapisów. W mediach straszy się właścicieli zakładów kosmetycznych, że muszą się zarejestrować, bo inaczej dostaną karę. Jednak to nie zawsze prawda. Na przykład fryzjerzy, którzy mają tylko opakowania po kosmetykach jako śmieci, nie wytwarzają odpadów innych niż komunalne. Z kolei zakłady kosmetyczne o szerszej ofercie, bardzo często mają śmieci o charakterze medycznym. Wtedy wpis obowiązuje – zaznacza Styn. 

Sprawdź, czy musisz zarejestrować się w BDO (test online).

 

Nie wiesz? Zapytaj

Ważne jest także to, by wniosek o wpisanie do systemu składać w urzędzie marszałkowskim właściwym dla miejsca, w którym zarejestrowana jest firma. Niekoniecznie tam, gdzie firma wytwarza śmieci. Wniosek o wpisanie do rejestru BDO należy składać pisemnie, osobiście lub przez profil zaufany ePUAP. Departament Środowiska i Rolnictwa UMWP wpisuje przedsiębiorcę do systemu, a następnie w terminie do 30 dni – wysyła mu zawiadomienie o wpisie.

By wyjaśniać wątpliwości została uruchomiona specjalna infolinia BDO – tel. 22 34 04 050, 22 37 50 500, 22 25 59 450, a także telefoniczna pomoc merytoryczna dotycząca BDO w Ministerstwie Klimatu – tel. 22 36 92 065.

Informacji udzielają również pracownicy Departamentu Środowiska i Rolnictwa UMWP w budynku przy ul. Augustyńskiego 2 w Gdańsku I piętro, pok. nr 100, 117, 132; tel. 58 32 68 + końcówki – 651, 474, 668, 469, 671 oraz 680.

Czyt. więcej: informacje o rejestrze BDO.

 

Po co to wszystko?

Rejestr BDO działa już od 24 stycznia 2018 roku i termin wpisu dla podmiotów istniejących upłynął 24 lipca 2018 r. Jednak po 1 stycznia 2020 roku, przy braku wpisu do rejestru BDO – nie będzie można przekazywać odpadów wytworzonych do uprawnionych, przez brak możliwości wystawienia elektronicznie KARTY PRZEKAZANIA ODPADÓW (KPO). Rejestr został wprowadzony po to, aby uszczelnić system gospodarki odpadami. – Chodzi o to, by unikać sytuacji, w których odpady, często niebezpieczne, „porzucane" są w miejscach niedozwolonych – mówi Tadeusz Styn. – Dzięki elektronicznej kontroli odpadów, utrudnione będzie ich gromadzenie gdzie się da, np. na żwirowiskach, w opuszczonych budynkach po PGR-owskich czy starych magazynach, co w tej chwili czasem się dzieje. Dodatkowo rację bytu stracą podmioty nieuprawione do wywożenia śmieci – tłumaczy Styn.

Wzory dokumentów i szczegółowe informacje dostępne są BIP Departamentu Środowiska i Rolnictwa UMWP.

 

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Opłaty środowiskowe i statystyka