Aktualności

Muzycy jazzowi i organiści dominowali. Pomorskie Nagrody Artystyczne rozdane

Gala wręczenia statuetek Pomorskiej Nagrody Artystycznej
Fot. Bożena Micun-Gusman

Statuetki za kreacje artystyczne otrzymali Leszek Kułakowski – kompozytor i pianista oraz Andrzej Szadejko – muzyk. Pianista Piotr Pawlak został Pomorską Nadzieją Artystyczną, a Wielką Pomorską Nagrodę Artystyczną otrzymał muzyk Leszek Możdżer.

 

Uroczyste wręczenie statuetek Pomorskiej Nagrody Artystycznej, której patronuje marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, odbyła się 27 kwietnia 2018 r. w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku. W ceremonii uczestniczyli przedstawiciele pomorskiego środowiska artystycznego i reprezentanci lokalnych władz.

 

Prezentacja nominowanych

W pierwszej części wieczoru zaprezentowano krótkie filmowe portrety nominowanych do nagrody, w których przedstawiono ich sylwetki i osiągnięcia. Nazwiska laureatów okryte były tajemnicą. Zalakowane koperty z nazwiskami zwycięzców przekazał notariusz Bartosz Mędraś.

 

Mecenas kultury i Pomorska Nadzieja Artystyczna

Honorowy tytuł Mecenasa Kultury otrzymał Andrzej  Stelmasiewicz za pomysł i stworzenie Oliwskiego Ratusza Kultury oraz popieranie wielu gdańskich projektów kulturalnych.

Pomorską Nadzieją Artystyczną, nagrody przyznawanej młodym uzdolnionym artystom, okrzyknięty został Piotr Pawlak za wirtuozerię docenioną głównymi nagrodami w III Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym dla Młodych Wirtuozów im. L. Godowskiego oraz XI Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim w Darmstadt.

 

Kreacje Artystyczne

Najważniejszym i najbardziej oczekiwanym przez zgromadzonych gości punktem programu był werdykt dotyczący trzech laureatów PNA w kategorii Kreacje Artystyczne. Nagrody i statuetki Gryfa Pomorskiego, zaprojektowane przez Marię Kuczyńską, otrzymali: Henryk Cześnik za niezwykłe spotkanie „Henryk Cześnik i poeci w Salonie Poezji Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, a także za wystawę „Niebezpieczne zabawy w Narodowej Galerii Armenii" w Erywaniu; Leszek Kułakowski za wydanie płyt: „Love Songs", „Copy & Insert", „Chopin Impressions", a także „Cassubian Folk Songs" – zbioru pieśni kaszubskich na chór mieszany i kwartet jazzowy oraz Andrzej Szadejko za festiwal ORGANy PLUS+, próbę odtworzenia muzyki dawnych mistrzów poprzez użycie oryginalnych dawnych instrumentów i techniki wykonawczej, przy niezmienionej od stuleci akustyce gotyckiego kościoła św. Trójcy w Gdańsku.

 

Wielka Pomorska Nagroda Artystyczna

Marszałek województwa pomorskiego rokrocznie przyznaje Wielką Pomorską Nagrodę Artystyczną za całokształt wybitnych osiągnięć artystycznych lub dokonań na rzecz kultury. W tym roku laureatem tego wyróżnienia został Leszek Możdżer za siłę talentu i niezwykłą wyobraźnię twórczą porywającą słuchaczy ku nowym obszarom muzycznej wrażliwości.

 

Uroczysty koncert

Galę uświetnił koncert symfoniczny. W programie Symfonia G-dur nr 88 Josepha Haydna oraz II koncert fortepianowy g-moll op. 22 Camille'a Saint-Saënsa. Orkiestrę Symfoniczną Polskiej Filharmonii Bałtyckiej poprowadził George Tchitchinadze, a koncert fortepianowy wykonała Nino Gvetadze.

 

Jak zdobyć Pomorskiego Gryfa?

Walka o statuetki rozpoczyna się na wiele miesięcy przed samym głosowaniem. PNA dotyczy wybitnych kreacji artystycznych w dowolnej dziedzinie kultury i sztuki, które zdarzyły się w roku poprzedzającym jej wręczenie. Kandydatury przysyłają podmioty działające w sferze kultury na początku roku, w którym nagroda jest wręczana. Zgłoszenia zbiera biuro PNA (Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku), a opracowaną listę kandydatur przedstawia Małej Kapitule (przedstawiciele Sejmiku Województwa Pomorskiego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz stowarzyszeń i związków twórczych, szkół wyższych i artystycznych, mediów, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających w sferze kultury), która na posiedzeniu (marzec) wyłania nominacje. Wyniki nominacji ogłaszane są w ogólnodostępnych mediach. Następnie biuro PNA wysyła karty do głosowania do członków Dużej Kapituły, na którą składają się członkowie Małej Kapituły oraz laureaci PNA z lat poprzednich. Karty wysyłane są (kwiecień) bezpośrednio do notariusza, który zlicza wszystkie ważne głosy, dzięki czemu poznaje laureatów. Nazwiska laureatów przed galą zna zatem tylko notariusz Bartosz Mędraś z kancelarii Notariusze Mędraś i Szulc Spółka Partnerska. Reszta zainteresowanych mieszkańców Pomorza musi poczekać do momentu, gdy (koniec kwietnia) podczas gali w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku otwarte zostaną zalakowane koperty i padną magiczne słowa „statuetkę Pomorskiej Nagrody Artystycznej otrzymuje…".

 

 

view szablon artykułu

Kultura on-line

 

Archiwum wiadomości