Aktualności

Mieszkańcy włączeni w rozwój swojego regionu. Szanse i wyzwania dla Pomorza

Konferencja „Włączeni w rozwój – wsparcie rodziny i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki regionu pomorskiego
Konferencja „Włączeni w rozwój – wsparcie rodziny i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki regionu pomorskiego". Fot. Marcin Szumny

Dynamiczny rozwój gospodarczy, wzrost liczby osób pracujących i spadek bezrobocia. Pomorskie ma się czym pochwalić. Jak wykorzystać te atuty w dalszej perspektywie? Dyskusja na te tematy podjęta została na konferencji „Włączeni w rozwój", która odbyła się 31 marca 2017 r. w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku.


– Inwestycje w nowoczesną infrastrukturę nie są wystarczającą gwarancją trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego. To zaplecze może być w pełni i trwale wykorzystane dopiero w połączeniu z wykształconymi i aktywnymi mieszkańcami, posiadającymi wiedzę i umiejętności poszukiwane przez pracodawców – podkreślił marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, otwierając konferencję. – Głównym inwestycjom infrastrukturalnym powinna towarzyszyć realizacja działań na rzecz poprawy sytuacji rodzin, aby w pełni stworzyć sprzyjające warunki dla włączenia wszystkich naszych mieszkańców w rynek pracy, a tym samym budować społeczne fundamenty pod długofalowy rozwój gospodarki.

W ocenie prof. Anny Zielińskiej-Głębockiej, kierownik Katedry Integracji Europejskiego Uniwersytetu Gdańskiego, województwo pomorskie ma duży potencjał rozwojowy. – Wyzwaniem jest utrzymanie wysokiego wzrostu gospodarczego, co wymaga wzmocnienia innowacyjności. Jednocześnie potrzebne są działania na rzecz walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Co za tym idzie należy efektywnie wykorzystać środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i innych funduszy unijnych na rzecz dalszego rozwoju naszego regionu.

Podczas konferencji odbyły się trzy bloki panelowe, podczas których poruszona została tematyka usług społecznych i wsparcia rodziny, kształcenia ustawicznego i rozwoju kwalifikacji zawodowych, a także kierunków rozwoju pomorskiej gospodarki. Wzięli w nich udział przedstawiciele pomorskich samorządów, organizacji pozarządowych i pracodawców.

view szablon artykułu

Aktualności