Aktualności

Masz pomysł na wsparcie młodych bez pracy? Ten konkurs jest dla ciebie. Do podziału 8 mln zł

Młodzi ludzie w pracy
Fot. unsplash.com

Wszystkie instytucje związane z rynkiem pracy mogą starać się o dofinansowanie projektów dla osób młodych, które nie pracują bądź chcą zmienić pracę. Mogą być to m.in. szkolenia, doradztwo zawodowe oraz pomoc w zakładaniu własnej firmy. Wszystko po to, by młodzi mieli szansę na dobry start na rynku pracy. Pula środków w konkursie wynosi 8 mln zł.

 

Pieniądze na realizację pomysłów pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

 

Młodzi to nasza przyszłość

Wnioski o dofinansowanie mogą składać m.in. agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe lub dialogu społecznego. Szansę mają też związki zawodowe, organizacje pracodawców, bezrobotnych oraz wszelkie organizacje pozarządowe, które promują zatrudnienie i łagodzą skutki bezrobocia.

Maksymalnie można otrzymać mln zł. Dzięki tej kwocie młode osoby, które nie mają pracy lub chcą ją zmienić, łatwiej będą mogły znaleźć nowe zatrudnienie. Szkolenia zawodowe, praktyki, staże, doradztwo powinny m.in. podnosić kwalifikacje zawodowe młodych oraz uczyć radzenia sobie w życiu i na rynku pracy. Może być to także pomoc przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej.

– Osoby młode są niezwykle przedsiębiorcze i mają ciekawe pomysły – mówi Martyna Sawicka, Departament Programów Regionalnych UMWP. – Dzięki realizacji własnych inicjatyw mogą się rozwijać i jednocześnie przysłużyć się rozwojowi Pomorza. Warto tworzyć im przyjazne warunki do działania. Przecież to nasza przyszłość – podkreśla Sawicka.

 

Kim jest NEET?

Działania, na które można otrzymać środki, powinny być przeznaczone dla osób między 15. a 29. rokiem życia. Szczególnie dla młodych z grupy tzw. NEET. Kto to? To osoby nie pracują, które nie szkolą się ani nie uczą.

Kolejnymi grupami osób, dla których można opracować specjalne działania aktywizujące, są m.in. imigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny. To także tzw. ubodzy pracujący, czyli osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych.

Szczegółowe informacje o warunkach aplikowania o środki na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

view szablon artykułu

Odwiedź te strony

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

EURES Polska   Sieć Europejskich Ofert Pracy

Centralna Baza Ofert Pracy

Kursy i szkolenia EFS

Szkolenia dla osób bezrobotnych

Fundusze europejskie

Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia  ogłoszenia, wyszukiwarka urzędów pracy, jak starać się o dofinasowanie szkoleń, studiów, jak założyć własną działalność gospodarczą i wnioskować o wsparcie z UE, porady prawne

Instytut Miasta  firma doradcza i szkoleniowa, realizująca programy rozwojowe dla kobiet, prowadząca w Trójmieście warsztaty otwarte i sesje coachingowe

Fundacja Centrum Promocji Kobiet  testy oraz bezpłatne szkolenia internetowe

19 524   nr tel. Zielonej Linii – oferty pracy, szkolenia i wsparcie urzędów pracy, informacje o dofinasowaniu, zakładaniu własnej działalności gospodarczej