Aktualności

Kto zachwycił kreacjami artystycznymi w 2018 roku? Można zgłaszać kandydatów do Pomorskiej Nagrody Artystycznej

Statuetki Gryfa Pomorskiej Nagrody Artystycznej 2018
Statuetki Gryfa Pomorskiej Nagrody Artystycznej 2018. Fot. Bożena Micun-Gusman

Pomorska Nagroda Artystyczna wyróżnia najbardziej znaczące wydarzenia w pomorskiej kulturze w roku poprzedzającym jej wręczenie. Liczy się zarówno działalność artystyczna, jak i mecenat. Kandydatury można zgłaszać do 22 lutego 2019 r.

 

Zgłoszenia wraz z pisemnym uzasadnieniem należy składać w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku. Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej gali.

 

Za co przyznawane są nagrody?

Pomorska Nagroda Artystyczna przyznawana jest w trzech kategoriach. Nagradzając Kreację Artystyczną kapituła honoruje wydarzenie artystyczne, jakie miało miejsce w minionym roku. W kategorii Pomorska Nadzieja Artystyczna statuetką nagradzany jest artysta do 35. roku życia, niekoniecznie debiutujący, którego dokonania artystyczne są zauważalne i rokują wielkie nadzieje na przyszłość. W kategorii Mecenat Kultury nagradzane są osoby lub firmy wspierające kulturę środkami niepochodzącymi ze źródeł publicznych. Przyznawana jest również indywidualna nagroda specjalna. Wielką Pomorska Nagrodę Artystyczną przyznaje marszałek województwa pomorskiego za całokształt wybitnych osiągnięć artystycznych.

 

Kto może zgłaszać kandydatów?

Zgłoszeń kandydatów do nagrody mogą dokonywać wszyscy dotychczasowi laureaci nagrody, stowarzyszenia i związki twórcze, instytucje kultury, organy administracji publicznej, szkoły wyższe i artystyczne, media, organizacje pozarządowe i podmioty działające w sferze kultury. Zgłoszenia muszą mieć formę pisemną i być uzasadnione. Maksymalnie można podać pięć kandydatur: trzy do Pomorskiej Nagrody Artystycznej, jedną do Pomorskiej Nadziei Artystycznej oraz jedną do honorowej Nagrody za mecenat kultury.

 

Kapituły Mała i Duża

Ze zgłoszonych kandydatów Mała Kapituła wybiera 10 nominacji w kategorii Kreacje Artystyczne i po trzy nominacje w pozostałych kategoriach. W skład Małej Kapituły wchodzą między innymi: przedstawiciel Komisji Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Pomorskiego, przedstawiciele Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz przedstawiciele szkół wyższych i artystycznych, instytucji kultury i stowarzyszeń twórczych. Ostatecznego wyboru spośród osób nominowanych dokonuje Duża Kapituła, w skład której wchodzą członkowie Małej Kapituły i laureaci nagrody z lat poprzednich.

 

Informacje i zgłoszenia

Szczegółowe informacje można uzyskać w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku, tel. 58 326 10 13 oraz w Departamencie Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, tel. 58 326 82 86.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres:

  • Biuro Pomorskiej Nagrody Artystycznej
    Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku
    ul. Korzenna 33/35
    80-851 Gdańsk 50
  • faks 58 301 19 57
  • e-mail: nagroda@nck.org.pl

 

Dokumenty do pobrania:

 

view szablon artykułu

Kultura on-line

 

Archiwum wiadomości