Aktualności

Kolejne pieniądze dla przedsiębiorców z Pomorza. Szansa na rozwój firmy w zamian za udziały

Fot. ©Depositphotos/kuligssen
Fot. ©Depositphotos/kuligssen

Bank Gospodarstwa Krajowego i Zarząd Województwa Pomorskiego mają pomóc w budowaniu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw. Po preferencyjnych pożyczkach czas na „Wejście kapitałowe". Spotkanie informacyjne dotyczące nowego instrumentu odbędzie się 17 listopada 2017 r. w Gdańsku.

 

Bank od 30 września 2016 r. zarządza funduszami i wdrażaniem instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt ten, pod nazwą Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+ (PFR 2020+), jest kontynuacją inicjatywy JEREMIE realizowanej w ramach RPO WP 2007-2013. Na początku listopada 2017 r. BGK ogłosił przetarg nieograniczony na wybór Pośredników Finansowych w celu uruchomienia nowego produktu finansowego, jakim jest „Wejście kapitałowe".

 

Badania i rozwój

Wejście kapitałowe polega na uzyskaniu zewnętrznego źródła finansowania przez przedsiębiorców w zamian za udziały w firmie. Wsparcie ukierunkowane jest wyłącznie na projekty mieszczące się w obszarach Inteligentnych Specjalizacji Pomorza. Projekty B+R („Badanie i Rozwój") powinny służyć opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych oraz zmierzać do wdrożenia wyników prac badawczych do działalności gospodarczej. Finansowaniem objęte będą w szczególności badania przemysłowe i prace rozwojowe, wsparcie procesu zabezpieczenia i ochrony własności intelektualnej przedsiębiorstwa dla własnych rozwiązań technicznych, zakup wyników prac B+R i praw do własności intelektualnej oraz dostosowanie przedsiębiorstwa do ich wdrożenia.

Wartość jednego wejścia kapitałowego powinna wynosić od 200 tys. zł do 5 mln zł, a okres budowy portfela min. 4 lata. Z kolei okres realizacji inwestycji nie może przekraczać 10 lat.

Spotkanie informacyjne „Wejście kapitałowe" w ramach Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+

  • 17 listopada 2017 r., piątek, godz. 12.00
  • Polska Filharmonia Bałtycka
  • ul. Ołowianka 1
  • Gdańsk

Zobacz: Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+, dokumentacja przetargowa "Wejście kapitałowe"

view szablon artykułu