Aktualności

Jesteś fanem dzieł Szekspira? 15 tysięcy złotych dla uczestników konkursu SzekspirOff

3. edycja SzekspirOff
3. edycja SzekspirOff. Fot. Sebastian Góra

Podczas 23. Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku, od 26 lipca do 4 sierpnia 2019 r., odbędzie się czwarta edycja konkurs SzekspirOff. Tematem przewodnim jest artystyczna interpretacja murów, podziałów i granic między ludźmi. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w niedzielę, 26 maja 2019 r.

 

SzekspirOff 2019 zakłada prezentacje różnorodnych wydarzeń, takich jak: teatr dramatyczny (małe formy teatralne), monodram, teatr lalkowy, teatr tańca, pantomima, koncert, performance, happening, stand-up, kabaret, teatr uliczny, film.

 

Zasady konkursu

Do udziału w konkursie mogą zgłaszać się zawodowe, jak i offowe zespoły teatralne oraz indywidualni twórcy, którzy przygotują wydarzenia artystyczne oparte na dziełach Williama Szekspira bądź nimi inspirowane. W ramach nurtu SzekspirOff nie należy ograniczać się jedynie do występów dramatycznych, ale można też zaprezentować wydarzenia muzyczne, filmowe, ruchowe czy szeroko rozumiany performance. Prezentacje odbywają się na klasycznych scenach dramatycznych, ale również w przestrzeniach miejskich, restauracjach, tarasie czy też murach Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego – wszędzie tam, gdzie tylko poniesie artystów wyobraźnia.

W ramach zgłoszenia do 26 maja 2019 r. należy przesłać rejestrację video zgłaszanego wydarzenia artystycznego (link na youtube lub vimeo) oraz jego rider techniczny wraz z kartą zgłoszenia i załącznikiem nr 1; dodatkowo krótki opis i min. 3 zdjęcia w jakości nadającej się do druku na adres e-mail szekspiroff@gmail.com

Regulamin konkursu

Kata zgłoszeniowa

Załącznik nr 1 

Na nagrody przeznaczono łącznie 15 tys. zł, w tym 3 tys. zł  jako nagroda specjalna oraz tysiąc zł  na nagrodę publiczności.

Nurt alternatywny festiwalu jest częścią projektu Shaking the Walls współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej Kreatywna Europa.

view szablon artykułu