Aktualności

Jak zmieni się centrum Żukowa i tereny wokół zespołu poklasztornego norbertanek? Prawie 7 mln zł na rewitalizację

Projektowane centrum kultury w zrewitalizowanym starym spichlerzu w Żukowie
Tak ma wyglądać centrum kultury w zrewitalizowanym starym spichlerzu w Żukowie. Fot. mat. prasowe Urzędu Gminy w Żukowie

Park z podświetlaną fontanną, miniplace zabaw dla dzieci, nowe ławeczki i oświetlenie. Będzie nowe miejsce spotkań i pomocy dla osób potrzebujących wsparcia. Żukowo dba o swoich mieszkańców i piękne otoczenie.

 

Odnowienie starego centrum Żukowa i utworzenie Centrum Aktywności Rodzin to projekty, które decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego otrzymają dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Marszałkowie Mieczysław Struk i Ryszard Świlski uroczyście podpisali umowy 27 lipca 2017 r. w Żukowie.

 

Stare jak nowe

Stare centrum Żukowa to okolice zespołu poklasztornego norbertanek i ulicy 3 Maja. Projekt „Rewitalizacja Starego Centrum Żukowa" zakłada modernizację i adaptację zabytkowego spichlerza z końca XIX w., zagospodarowanie terenów przy klasztorze norbertanek oraz modernizację ul. 3 Maja.  Obejmie ona wymianę chodników i oświetlenia, ustawione zostaną  ławki, donice, śmietniki, i  oznakowanie pionowe.

Planowana jest także adaptacja terenu przy kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Żukowie – powstanie tu park miejski. Dzięki pracom niezbędnym do stworzenia zielonego miejsca odpoczynku, zostaną zrewitalizowane istniejące skarpy, zbudowane schody terenowe oraz system ścieżek i oświetlenia. Będą też ustawione nowe ławki i śmietniki, a dla najmłodszych powstaną dwa miniplace zabaw. Największą ozdobą parku będzie 12-dyszowa podświetlana fontanna. Zostanie stworzone miejsce, gdzie będą świadczone usługi społeczne, edukacyjne, kulturalne, rekreacyjne i gospodarcze.
Wartość inwestycji to blisko 11,5 mln zł, a dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie ponad 6,5 mln zł.

 

 

Dla rodzin, osób potrzebujących wsparcia

W Żukowie powstanie ośrodek dziennej opieki, w którym będą odbywać się zajęcia różnego rodzaju terapii grupowych i indywidualnych dla osób potrzebujących wsparcia, niesamodzielnych, ubogich, zagrożonych wykluczeniem społecznym, nieporadnych życiowo, starszych i niepełnosprawnych. Będą działać m.in. klub dobrych rodziców, kreatywna akademia dziecka i klub seniora.
Wartość projektu wynosi ponad 500 tys. zł. Dofinansowanie ze środków unijnych to prawie 450 tys. zł.

 

 

 

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka