Aktualności

Jak pomóc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej. Urzędnicy krok po kroku wyjaśnili jak zdobyć na to środki unijne

Szkolenie DEFS
Szkolenie DEFS. Fot. Aleksander Olszak

Do wydania są prawie 33 miliony złotych. Wnioski o dofinansowanie można składać do 21 lipca 2017 r.

 

Urząd Marszałkowski zorganizował specjalne szkolenie dla przedstawicieli gmin z całego województwa. 

 

Wsparcie dla rodzin i seniorów

Projekty realizowane w ramach rozwoju usług społecznych są zapisane w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. – Pieniądze można przeznaczyć na wsparcie osób niesamodzielnych w lokalnych społecznościach. Dużą uwagę kładziemy na  kompleksowe wsparcie rodzin oraz organizację pieczy zastępczej - informuje Marcin Fuchs, zastępca dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Wsparcie finansowe można również uzyskać na działalność placówek dziennego wsparcia, czyli jednostek, które pomagają w wychowaniu dzieci w tak zwanych trudnych rodzinach.

 

Co da szkolenie?

Spotkanie ma na celu przedstawienie najważniejszych informacji o możliwości uzyskania środków unijnych potencjalnym beneficjentom. Do Gdańska przyjechali licznie przedstawiciele gmin, miast i podmiotów ekonomii społecznej z całego Pomorza.  –  Podczas takich szkoleń mówimy też, co należy uwzględnić przy składaniu wniosku i jak go wypełnić. Jest to o tyle ważne, że o środki na omawiane działania można aplikować do 21 lipca 2017r. – dodaje Fuchs. 

view szablon artykułu