Aktualności

Ireneusz Niewiarowski ponownie prezesem Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. Wybory odbyły się w Gdańsku

Spotkanie Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku
Spotkanie Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Fot. Dagmara Różycka

W Europejskim Centrum Solidarności 16 i 17 maja 2019 r. obradowali członkowie Rady Krajowej Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. Podsumowali ubiegłoroczną działalność i wybrali prezesa, którym został po raz kolejny Ireneusz Niewiarowski. Zdobył 49 głosów.

 

W otwarciu posiedzenia 16 maja 2019 r. uczestniczyli m.in. Bogdan Borusewicz, marszałek Senatu RP, Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego oraz Basil Kerski, dyrektor ECS.

 

Dwa dni obrad

Obrady Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów trwały dwa dni. Pierwszego dnia uczestnicy zajęli się pracami nad przyjęciem zeszłorocznego sprawozdania finansowego oraz wyborem prezesa na kolejną kadencję. Prezesem został Ireneusz Niewiarowski, który jest również założycielem Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. – To bardzo ważne spotkanie, bo odbywa się w okresie 30-lecia, a powstanie naszego stowarzyszenia ściśle związane jest z przemianami końca lat 80-tych i początku 90-tych – mówi Ireneusz Niewiarowski. – Chcemy taką klamrą zamknąć ten czas. Jesteśmy reprezentantami wsi, sołectw, czyli najmniejszego szczebla, a naszym celem jest nawiązywanie współpracy, inicjowanie postaw demokratycznych i wspieranie dobrych przemian na wsiach – podkreślił Niewiarowski.

Poza statutowymi pracami, sołtysi mogli poznać walory turystyczne województwa pomorskiego. Drugi dzień upłynął na zwiedzaniu Europejskiego Centrum Solidarności, wspominaniu historii „Solidarności" oraz na wycieczce po Gdańsku.

 

 

Historia Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów

Po raz pierwszy sołtysi zaczęli spotykać się i organizować z inicjatywy senatora Ireneusza Niewiarowskiego w 1990 r. w Koninie, a przy senatorze powstał Konwent Sołtysów. W 1991 r. powstało Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalnego Sołtysów Województwa Konińskiego. 23 marca 1992 r. odbyło się pierwsze walne zebranie członków stowarzyszenia. W kraju zaczęły powstawać kolejne lokalne stowarzyszenia, a pierwsze z nich to: nowosądeckie, sieradzkie, rzeszowskie, legnickie, a także gmin Aleksandrów Kujawski i Bochnia. W 1994 r. w Licheniu w trakcie Pielgrzymki Sołtysów i Środowisk Wiejskich powołano Komitet Założycielski Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. Rok później odbyło się pierwsze walne zebranie KSS.

Członkami lokalnych stowarzyszeń są sołtysi oraz członkowie rad sołeckich. Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów konsekwentnie wspiera przemiany na polskiej wsi. Celem jest kształtowanie obywatelskich postaw na wsi, ugruntowanie demokracji i wspieranie partnerskiej współpracy administracji samorządowej i mieszkańców. Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów jest apolityczną organizacją pozarządową. W lipcu 2004 r. uzyskało status organizacji pożytku publicznego. W Polsce jest ponad 40 tys. sołtysów.

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Opłaty środowiskowe i statystyka