Aktualności

Grzebałkowska, Górlikowski, Milewska czy Friedrich? Zobacz nominowanych do Pomorskiej Nagrody Literackiej Wiatr od Morza

Okładki książek nominowanych do Pomorskiej Nagrody Literackiej
Fot. mat. prasowe

Jury Pomorskiej Nagrody Literackiej, po zapoznaniu się z blisko 350 pozycjami wydanymi na Pomorzu lub przez pomorskich twórców w 2018 roku, na posiedzeniu, 3 września 2019 r. ogłosiło nominacje do Pomorskiej Nagrody Literackiej za rok 2018.

 

Pomorska Nagroda Literacka Wiatr od Morza została ustanowiona przez samorząd województwa pomorskiego w 2017 r. z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości i 20-lecia powołania samorządu wojewódzkiego. To nagroda m.in. dla pisarzy, dziennikarzy, autorów książek i opracowań humanistycznych, historycznych, regionalnych, dramatopisarzy i scenarzystów, wydawców książek i czasopism, bibliotekarzy i księgarzy.

 

Nominacje

Pomorską Nagrodę Literacką stanowi statuetka Wiatr od Morza oraz nagroda pieniężna wysokości 10 tysięcy złotych. Fundatorem nagrody jest samorząd województwa pomorskiego. Uroczyste rozstrzygniecie konkursu oraz gala wręczenia nagród odbędą się 24 października 2019 r. o godz. 18 w kościele św. Jana w Gdańsku. Jury wyłoniło kandydatów w dwóch kategoriach:

Literacka Książka Roku:

 • „Komeda: osobiste życie jazzu" – Magdalena Grzebałkowska, Znak 2018
 • „Latawiec z betonu" – Monika Milewska, WAM 2018
 • „Noblista z Nowolipek. Józefa Rotblata wojna o pokój" – Marek Górlikowski, Znak 2018
 • „Poste restante" – Wojsław Brydak, Rebis 2018
 • „Zapiski na paczce papierosów" – Antoni Pawlak, Wielka Litera 2018

Pomorska Książka Roku:

 • „Budowanie nad Bałtykiem: studia z architektury i sztuki Gdańska, Pomorza i Żmudzi" – Małgorzata Omilanowska, Fundacja Terytoria Książki 2018
 • „Gdańskie ogrody" – redakcja merytoryczna Ewa Barylewska-Szymańska, Muzeum Gdańska 2018
 • „Walka obrazów: przedstawienie wobec idei w Wolnym Mieście Gdańsku" – Jacek Friedrich, Słowo/Obraz/Terytoria 2018

 

Kryteria przyznawania nagrody

Pomorska Nagroda Literacka Wiatr od Morza nagradza dzieła wydane w roku poprzedzającym przyznanie nagrody, w trzech kategoriach:

 • Literacka Książka Roku – oceniane są utwory należące do szeroko rozumianej literatury pięknej, czyli poezja, proza, reportaż literacki, esej, monografia, rozprawa krytyczno-literacka o wysokich wartościach estetycznych, a także scenariusz, utwór dramatyczny;
 • Pomorska Książka Roku – oceniane są publikacje tematycznie związane z Pomorzem, zarówno literackie, jak i pochodzące z innych dziedzin piśmiennictwa, jak opracowania historyczne, monografie, biografie, studia regionalne, przewodniki, albumy, rozprawy naukowe;
 • Całokształt pracy literackiej – oceniany jest dorobek pracy twórczej, tzn. jego wartość intelektualna, artystyczna, oddziaływanie krajowe, znaczenie dla regionu, dokonania w dziedzinach pozaliterackich – edukacji, życiu kulturalnym i społecznym oraz popularyzacji literatury, książki i czytelnictwa.

 

Nie tylko tematyka

W trosce o dalszy rozwój pomorskiego piśmiennictwa i czytelnictwa, o podtrzymywanie i rozszerzanie miłości do literatury jako uniwersalnego narzędzia samopoznania, rozumienia świata, budowania osobowej i zbiorowej tożsamości, autokreacji i autoidentyfikacji, została ustanowiona Nagroda Wiatr od Morza. Wyróżnienia są przyznawane autorom zamieszkałym i tworzącym na Pomorzu lub twórcom dzieł związanych z tematyką pomorską za dokonania w roku poprzedzającym jej wręczenie, lub za całokształt dokonań twórczych lub pracy na rzecz literatury, książki i czytelnictwa. Miejsce publikacji nie ma znaczenia. 

 

Jury

W tym roku zgłoszono blisko 350 pozycji. Trudne zadanie zaproponownia tylko 8 kandydatów miało jury w składzie:

 • prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski – przewodniczący jury – literaturoznawca, krytyk literacki i teatrolog, członek Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk, wykładowca w Katedrze Teorii Literatury i Krytyki Artystycznej Uniwersytetu Gdańskiego;
 • Bożena Orczykowska – z-ca dyrektora ds. merytorycznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku,
 • Elżbieta Pękała – z-ca dyrektora Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku, m.in. redaktor, organizator i promotor czytelnictwa;
 • dr hab. Katarzyna Szalewska, prof. nadzw. UG – adiunkt na Uniwersytecie Gdańskim, współredaktorka książek naukowych, autorka artykułów w tomach zbiorowych i czasopismach. Zajmuje się humanistycznymi studiami miejskimi, badaniami specjalnymi oraz związkami między literaturą i historią;
 • Władysław Zawistowski – dyrektor Departamentu Kultury Urzędy Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, pisarz, poeta, dramaturg, radiowiec.

 

 

 

view szablon artykułu

Kultura on-line

 

Archiwum wiadomości

Aktualności