Aktualności

Gry komputerowe to dziś za mało. Pomorze przystąpiło do Koalicji na rzecz Umiejętności Cyfrowych

Fot. ©Depositphotos/Ratchanida Thippayos
Fot. ©Depositphotos/Ratchanida Thippayos

Projekt Zdolni z Pomorza to nasz pomorski wkład w promowanie powszechnej edukacji cyfrowej oraz innowacyjnych technologii informatycznych. Koalicja ma wyeliminować cyfrowe wykluczenie.

 

Podczas II Posiedzenia Konwentu Marszałków Województw RP w Łodzi Krzysztof Trawicki, wicemarszałek województwa pomorskiego podpisał dokumenty przystąpienia do programu.

 

Obsługa komputera dziś nie wystarczy…

Znajomość obsługi komputera jest dziś niemal powszechna. Jednak, jak szacują naukowcy, ponad 60 procent osób rozpoczynających obecnie naukę, będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. W dużej liczbie przypadków będą to zajęcia wymagające znajomości zaawansowanych procesów informatycznych. Równocześnie tak zwany sektor technology, media, communication już teraz w niektórych krajach ma znaczny udział w PKB.

 

… powstał więc SPRUC

Informatyzacja społeczeństwa oraz rozwój szeroko rozumianych umiejętności cyfrowych to główny cel stawiany przed Szerokim Porozumieniem na rzecz Umiejętności Cyfrowych. Jest to nieformalne zrzeszenie instytucji naukowych, administracji oraz organizacji i firm, które dążą do zmiany polskiego społeczeństwa w wysoko rozwinięte, zdolne do współdziałania na arenie międzynarodowej społeczeństwo informatyczne. W ramach porozumienia będą gromadzone i udostępniane informacje o sprawdzonych projektach dotyczących technologii cyfrowej w życiu publicznym.

Wicemarszałek Krzysztof Trawicki podpisuje dokument przystąienia województwa pomorskiego do SPRUC. Fot. mat. UMWŁ

 

Cyfrowe Pomorskie

Pomorskim wkładem do porozumienia SPRUC jest realizacja programu Zdolni z Pomorza. Prowadzony przez samorząd województwa pomorskiego program wspiera rozwój szczególnie uzdolnionych uczniów z województwa pomorskiego. W samach SPRUC będą również realizowane projekty rozwoju kwalifikacji i edukacji cyfrowej, zapisane w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego 2014-2020. 

view szablon artykułu