Aktualności

Gdzie powinny się znaleźć morskie farmy wiatrowe i podmorskie rurociągi? Konsultacje dla mieszkańców, przedsiębiorców i samorządowców

Plan zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich
Plan zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich (mapa w skali 1:200000). Mat. z dokumentacji projektowej Urzędu Morskiego w Gdyni

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni zaprasza na konsultacje dotyczące wstępnego projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich. Spotkanie odbędzie się w środę, 4 października 2017 r., w Słupskim Inkubatorze Technologicznym.

 

Plan zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich określa obszary i warunki wykorzystywania przestrzeni morskiej, związane m.in. z ochroną środowiska i dziedzictwa kulturowego, uprawianiem rybołówstwa, pozyskiwaniem energii odnawialnej, a także poszukiwaniem i wydobywaniem kopalin. Dokumentem ten rozstrzyga o rozmieszczeniu inwestycji, kierunkach rozwoju transportu i infrastruktury technicznej w ramach polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej, morza terytorialnego oraz części morskich wód wewnętrznych.

Szczegóły dotyczące realizacji projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dostępne są na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Gdyni.

 

Drugie krajowe spotkanie konsultacyjne w ramach opracowywania projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich

 • 4 październik 2017 r., środa, godz. 9.30-17.30
 • Słupski Inkubator Przedsiębiorczości
 • ul. Portowa 13b
 • Słupsk

 

Program:

 • godz. 9.30-10.00 – rejestracja
 • godz. 10.00-10.10 – przywitanie i wprowadzenie do spotkania
 • godz. 10.10-10.30 – prezentacja procesu planistycznego wraz z harmonogramem prac
 • godz. 10.30-11.15 – prezentacja wstępnego projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich (tzw. wersja v.0 planu)
 • godz. 11.15-11.45 – dyskusja nt. wstępnego projektu planu i procesu planistycznego
 • godz. 11.45-12.00 – przerwa kawowa
 • godz. 12.00-12.45 – prezentacja pierwszych uwag Prognozy (tzw. wersja v.0 Prognozy) do projektu planu zagospodarowania przestrzennego
 • godz. 12.45-13.15 – dyskusja nt. uwag Prognozy do projektu planu
 • godz. 13.15-13.45 – identyfikacja problemów wymagających dodatkowych spotkań tematycznych
 • godz. 13.45-14.15 – dyskusja nt. zidentyfikowanych problemów i spotkań tematycznych
 • godz. 14.15-15.15 – lunch
 • godz. 15.15-16.00 – dyskusja (uwagi i wnioski do wstępnego Projektu planu wraz z Prognozą)
 • godz. 16.00-16.15 – przerwa kawowa
 • godz. 16.15-17.30 – dyskusja – ciąg dalszy
 • godz. 17.30 – zakończenie spotkania

 

Udział w spotkaniu konsultacyjnym jest bezpłatny. Wymagane jest jednak wcześniejsze zgłoszenie za pośrednictwem formularza rejestracji. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o udziale w tym wydarzeniu decydować będzie kolejność nadesłanych zgłoszeń.

view szablon artykułu