Aktualności

Dwie pomorskie uczelnie wyróżnione w konkursie Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. Chodzi o PG i GUMed

Prorektor ds. nauki GUMed prof. dr hab. Tomasz Bączek i rektor PG, prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde
Prorektor ds. nauki prof. dr hab. Tomasz Bączek i prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde. Fot. źródło: Facebook/ Joanna Sliwinska

Politechnika Gdańska zajęła drugie, a Gdański Uniwersytet Medyczny siódme miejsce. Te dwie uczelnie badawcze znalazły się w 10. najlepszych szkół wyższych w Polsce. Uzyskanie tego statusu to potwierdzenie prowadzenia na wysokim poziomie prac naukowo-badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych. Umożliwia też konkurowanie z czołowymi ośrodkami w Europie i na świecie.

 

Wyniki pierwszej edycji programu ogłosił w Warszawie 30 października 2019 r. minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

 

Kto jeszcze został wyróżniony?

W konkursie uczestniczyło 20 uczelni, spośród których wybrano 10 najlepszych. Pierwsze miejsce przypadło Uniwersytetowi Warszawskiemu, a trzecie Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W gronie zwycięskich szkół wyższych znalazły się także: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Warszawska, Politechnika Śląska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytet Wrocławski.

Każda z 20 uczelni była oceniona przez zespół 15 wybitnych ekspertów. Wśród nich byli: rektorzy, prezydenci lub prorektorzy uczelni europejskich m.in. Uniwersytetu w Getyndze, Amsterdamie, Aarhus, Manchesterze czy Southampton. Członkami zespołu byli również naukowcy, którzy cieszą się autorytetem w międzynarodowym środowisku naukowym. Dobór ekspertów został dokonany w taki sposób, aby zapewnić udział w zespole reprezentantów każdej dziedziny nauki.  

Tak rektor Politechniki Gdańskiej prof. Krzysztof Wilde skomentował na stronie uczelni to wyróżnienie: „Status uczelni badawczej to ogromny prestiż, ale i wyzwanie. Dziękuję wszystkim członkom społeczności akademickiej, którzy przyczynili się do tego, że nasza uczelnia znalazła się w tak elitarnym gronie, w szczególności naukowcom i doktorantom, poprzednim władzom uczelni oraz moim obecnym współpracownikom".

Natomiast prof. Tomasz Bączek prorektor ds. nauk Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego stwierdził, że uczelnie charakteryzuje wysoki potencjał naukowy i rozwojowy, na który składają się w szczególności: doświadczone i renomowane zespoły badawcze, rosnąca liczba prestiżowych międzynarodowych publikacji i grantów, jak również szeroki zakres i jakość prowadzonych badań potwierdzone wysoką kategoryzacją jednostek badawczych.

 

O konkursie

Program „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza jest jedną z najważniejszych inicjatyw przewidzianych w ramach nowej ustawy o nauce i szkolnictwie wyższym – Ustawy 2.0. 

Chodziło o wyłonienie i wsparcie uczelni, które będą dążyć do osiągnięcia statusu uniwersytetu badawczego, a także będą mogły konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie. Plany rozwoju, stanowiące kluczowy element wniosków składanych przez uczelnie, obejmowały cele oraz działania, które podniosą poziom badań naukowych i jakości kształcenia. W rezultacie zaś przyczynią się do podniesienia międzynarodowego znaczenia placówki. Spośród 20 uczelni w Polsce uprawnionych do udziału w konkursie wyłoniono 10 najlepszych, które w latach 2020-2026 będą otrzymywać subwencję zwiększoną o 10 proc. Pozostałe uczelnie, które wzięły udział w konkursie, także otrzymają wsparcie finansowe – subwencję zwiększoną o 2 proc.  Są to. m.in.: Politechnika Łódzka, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Gdański oraz Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

 

Politechnika Gdańska organizuje liczne krajowe i międzynarodowe konferencje, sympozja i seminaria. Główne obszary badawcze uczelni skupiają się wokół najbardziej obiecujących kierunków badań naukowych i wdrażania innowacji w Europie i na świecie: zdrowia, bezpieczeństwa, technologii cyfrowych i technologii wspomagających, ochrony klimatu, pozyskiwania i konwersji energii, mobilności, żywności oraz racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych. Od 2017 r. PG może posługiwać się logiem HR Excellence in Research.

Gdański Uniwersytet Medyczny od prawie 75 lat zapewnia wysoką jakość kształcenia we wszystkich zawodach medycznych i prowadzenie badań naukowych na najwyższym, światowym poziomie. GUMed kształci ponad 6,5 tys. studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych. Wśród nich jest 935 studentów zagranicznych, co stanowi ponad 15 proc. wszystkich żaków w uczelni. Jest nowoczesnym ośrodkiem akademickim, rozpoznawalnym w kraju i na świecie.

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości