Aktualności

Dietetyk, zajęcia sportowe, opieka medyczna. Ponad 35 mln zł na rehabilitację kardiologiczną dla Pomorzan

Lekarz trzyma w dłoni  stetoskop i czerwone serce z linią EKG
Fot. ©Depositphotos/Syda_Productions

9,5 tys. aktywnych zawodowo mieszkańców województwa pomorskiego do końca 2022 r. skorzysta m.in. z badań i konsultacji medycznych. Będzie też prowadzona działalność edukacyjno-informacyjna promująca badania profilaktyczne, a personel medyczny zostanie przeszkolony.

 

Zarząd Województwa Pomorskiego, 11 października 2018 r. podjął decyzję o dofinansowaniu projektu Rehabilitacja kardiologiczna szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa pomorskiego. Będzie on realizowany przez Copernicus Podmiot Leczniczy sp. z o.o. Wartość projektów to ponad 35 mln zł, z czego ponad 33 mln zł stanowi dofinansowanie z funduszy europejskich. Działania będą realizowane do 31 grudnia 2022 r.

 

Będą badania i edukacja

Projekt ma ułatwić dostęp do rehabilitacji kardiologicznej osobom aktywnym zawodowo, które mają stwierdzoną chorobę układu krążenia lub w przeszłości miały tzw. incydent kardiologiczny np. zawał. Takie osoby będą mogły liczyć na łatwiejszy dostęp m.in. do lekarza, rehabilitanta czy dietetyka. Pacjenci skorzystają też z różnych aktywności sportowych odpowiednich do stanu zdrowia. W projekcie chodzi też o zwiększenie świadomości mieszkańców na temat zdrowego trybu życia. Dlatego zaplanowano m.in. działania promocyjno-edukacyjne, w tym spotkania z mieszkańcami dotyczące profilaktyki. Będą szkolenia dla personelu medycznego. Powstanie strona internetowa. Działania prowadzone będą w 10 ośrodkach w województwie pomorskim tak, aby zapewnić wsparcie blisko miejsca zamieszkania. Dzięki środkom z Unii Europejskiej 9,5 tys. mieszkańców będzie mogło skorzystać z badań profilaktycznych.

 

Choroby układu krążenia cichym zabójcą Pomorzan

Choroby układu krążenia są jedną z pięciu grup schorzeń będących najczęstszą przyczyną zaprzestania pracy zawodowej w Polsce. Natomiast w województwie pomorskim choroby serca są pierwszą przyczyną. Zgodnie z prognozą potrzeb zdrowotnych w 2025 r. liczba pacjentów chorujących na co najmniej jedną z dolegliwości kardiologicznych wzrośnie do 426 tysięcy.

W projekcie chodzi o kompleksową rehabilitację kardiologiczną, dzięki której zmniejszy się umieralność z powodu schorzeń sercowo-naczyniowych i spadnie liczba nagłych zgonów w pierwszym roku po zawale. Wczesna i skuteczna rehabilitacja kardiologiczna przyśpiesza powrót pacjentów do aktywności społecznej i zawodowej, a przez to zmniejsza koszty społeczno-ekonomiczne

– Cieszę się, że województwo pomorskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego zabezpieczyło środki na realizację programów profilaktycznych. Dzięki temu mieszkańcy naszego regionu będą mieli szybszy i łatwiejszy dostęp do rehabilitacji kardiologicznej szczególnie, że schorzenia układu krążenia zajmują niechlubne pierwsze miejsce wśród przyczyn zgonów – mówi Maciej Laszkiewicz, zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. – Właściwie dobrana do stanu zdrowia i trybu życia pacjenta oraz w pobliżu miejsca jego zamieszkania rehabilitacja kardiologiczna sprzyja zapobieganiu i leczeniu chorób serca. Dzięki fachowej pomocy ma też poprawić się jakość życia pacjentów, ograniczyć postęp choroby oraz zmniejszyć śmiertelność. Bardzo ważne jest to, że z programu skorzystają wszyscy mieszkańcy województwa, potrzebują tego typu pomocy – dodaje Laszkiewicz.

 

 

view szablon artykułu