Aktualności

Debata pomorscy zawodowcy. Wspólne porozumienie na rzecz lepszej edukacji w regionie

Debata awodowcy. Konkretny fach w ręku w województwie pomorskim
Debata awodowcy. Konkretny fach w ręku w województwie pomorskim. Fot. Natalia Kłopotek-Główczewska

„Zawodowcy. Konkretny fach w ręku w województwie pomorskim" – jak go zdobyć i dlaczego warto?" W debacie organizowanej 16 listopada 2017 r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego oraz „Gazetę Wyborczą" w Centrum Edukacji Nauczycieli, wzięli udział przedstawiciele pracodawców, uczniów oraz samorządów i instytucji rzemieślniczych.

 

W ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w edukację na Pomorzu zainwestowanych zostanie blisko pół miliarda złotych.  

 

Szkoła zawodowa to przyszłość

- Trzeba dostosowywać edukację do lokalnych potrzeb, a możliwość uzyskania konkretnego zawodu to nie jedyny atut, jaki daje młodym ludziom szkoła zawodowa – powiedział na otwierając debatę Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. Dziś widać radykalną zmianę  w programie nauki.  Jak podkreśla  Adam Krawiec, dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego – zawodówki i technika kształcą informatyków, ekspertów księgowości czy zaawansowanych technik graficznych. W ramach przedsięwzięcia strategicznego dedykowanego szkolnictwu zawodowemu przeznaczono ponad 76 mln. euro, które służyć mają zarówno modernizacji infrastruktury szkół zawodowych, jak i podniesieniu jakości kształcenia w tych szkołach, wsparciu uczniów i nauczycieli uczących przedmiotów zawodowych oraz wzmocnieniu współpracy szkół  z pracodawcami.

 

Wielkie porozumienie

Na zakończenie debaty marszałek województwa pomorskiego, samorządowcy z 16 pomorskich powiatów oraz prezydenci Gdańska, Gdyni, Słupska i Sopotu podpisali list intencyjny o współpracy, na rzecz podnoszenia jakości edukacji i efektywności kształcenia. – Na Pomorzu od lat budujemy szerokie porozumienie na rzecz edukacji. Podpisanie tego listu służyć będzie jeszcze lepszej koordynacji działań związanych ze strategicznymi przedsięwzięciami edukacyjnymi – mówi Adam Krawiec.

 

Jak Pomorze wspiera edukację?

Pieniądze na rozwój są ważne, ale to nie wszystko. – O edukacji trzeba rozmawiać, nie tylko z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego. W ramach całościowego programu wspierania wszystkich stopni edukacji, działa Pomorska Rada Oświatowa. To społeczny organ, na forum którego podejmowane są dyskusje na temat problemów pomorskiej oświaty. Funkcjonuje również Forum Pomorskiej Edukacji, które inicjuje działania na rzecz podniesienia jakości kształcenia – opowiada marszałek Struk. Realizowane, również dzięki środkom unijnym, są takie programy jak „Zdolni z Pomorza" czyli wsparcie dla szczególnie uzdolnionych uczniów. –  Łącznie tylko na te czety zadania przeznaczyliśmy kwotę prawie 500 milionów złotych – dodaje Krawiec.

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości