Aktualności

Cztery projekty i prawie cztery miliony złotych. Unijne wsparcie trafi m. in. do bezrobotnych z Pomorza

Fot. Piotr Cygert
Fot. Piotr Cygert

Trzy projekty aktywizacji zawodowej realizowane będą w powiece gdańskim i nowodworskim oraz w gminie Rzeczenica. W powiecie gdańskim realizowany będzie również projekt zdrowotny związany w profilaktyką cukrzycy typu 2.

 

Umowy o dofinansowanie projektów podpisali 17 grudnia 2019 r. marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski oraz przedstawiciele samorządów. Obecna była również członkini Zarządu Województwa Pomorskiego Agnieszka Kapała-Sokalska.

 

Profilaktyka zdrowotna

Za prawie 700 tys. zł w powiecie gdańskim realizowany będzie projekt profilaktyki cukrzycy typu 2. Będą mogły w nim wziąć udział osoby pracujące, ale będące w tzw. grupie podwyższonego ryzyka. Łącznie będzie to 1751 osób. Wśród uczestników prowadzona będzie akcja informacyjna oraz badania przesiewowe. Stan zdrowia pacjentów będzie sprawdzany nie tylko przed i w trakcie realizacji programu, ale również rok po jego zakończeniu.

 

Oraz aktywizacja zawodowa

Pozostałe trzy projekty związane są ze wsparciem osób bezrobotnych i będących w trudnej sytuacji na rynku pracy. I tak w Rzeczenicy wsparcie otrzyma 30 mieszkańców. W Centrum Integracji Społecznej SZANSA prowadzone będą warsztaty z poszukiwania pracy oraz rozwijające kompetencje zawodowe. Dla każdego z uczestników przygotowany zostanie Indywidualny Plan Zatrudnienia Socjalnego. Łączna wartość projektu to 450 tys. zł a unijne dofinansowanie wyniesie ok. 427 tys. zł.

 

 

Z kolei w powiecie nowodworskim Powiatowy Urząd Pracy pomoże 36 mieszkańcom. Podobnie jak w Rzeczenicy, celem jest aktywizacja zawodowa osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym osób w wieku powyżej 50 lat, niepełnosprawnych i długotrwale bezrobotnych. Dla uczestników przygotowana zostanie oferta prac interwencyjnych oraz stażów zawodowych u lokalnych pracodawców. W planie są również szkolenia i warsztaty. Ten, realizowany do końca 2020 roku projekt, kosztować będzie 399 tys. zł, a wsparcie ze środków Unii Europejskiej wyniesie prawie 380 tys. zł.

 

 

Największą wartość będzie mieć projekt, który na terenie powiatu gdańskiego i tczewskiego prowadzić będzie stowarzyszenie „Żuławy Gdańskie". Skierowany będzie do 132 bezrobotnych mieszkańców regionu oraz z miasta Gdańska. Również i ten projekt przeznaczony będzie dla długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych i o niskich kwalifikacjach. Uzyskają oni kompleksowe wsparcie zgodne z potrzebami rynku pracy. Uruchomione zostanie pośrednictwo pracy szkolenia i staże zawodowe. Prowadzone będą warsztaty grupowe oraz indywidualne. Projekt będzie trwać do końca stycznia 2021 roku, a ze środków unijnych dofinansowanie wyniesie ponad 2,3 mln zł.

view szablon artykułu