Aktualności

Chcesz zorganizować targi rolnicze, szkolenie lub imprezę plenerową? Jest 600 tys. zł na wsparcie rozwoju obszarów wiejskich

Targi żywności
Fot. Sławomir Lewandowski

Spotkanie przeznaczone jest dla osób, które mają pomysły na wsparcie rozwoju obszarów wiejskich. Mogą być to warsztaty, szkolenia oraz imprezy plenerowe, w tym także targi i wystawy. Na tego typu działania w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich do wydania jest łącznie 600 tys. zł.

 

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny, jednak do 14 stycznia 2019 r. należy potwierdzić uczestnictwo.

 

Każdy może zostać partnerem

Pomorska jednostka Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich szuka partnerów, którzy są zainteresowani wsparciem rozwoju obszarów wiejskich. Mogą być to przedsiębiorcy, osoby prywatne, stowarzyszenia, kółka gospodyń wiejskich oraz rolnicy. Szczególnie poszukiwane są osoby lub podmioty, które mają pomysły na ułatwienie wymiany wiedzy z zakresu rozwoju obszarów wiejskich oraz gromadzenie informacji o dobrych praktykach. Można zyskać dofinansowanie na promocję współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji.

Spotkanie dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich organizowane jest 18 stycznia 2019 roku i dotyczy konkursu, który został ogłoszony 4 stycznia 2019 r. na działania, jakie mają być zrealizowane w 2019 r.

Więcej informacji i zgłoszenia na stronie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Spotkanie dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

  • 18 stycznia 2019 r, piątek, godz. 10.30
  • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
  • ul. Okopowa 21-27 (Sala im. Lecha Bądkowskiego)
  • Gdańsk

 

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) jest jednym z elementów wspierających rozwój obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).

Strukturę KSOW tworzą: jednostka centralna oraz jednostki regionalne działające przy samorządach województw. W województwie pomorskim  zadania przypisane jednostce regionalnej realizowane są przez  Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Celem KSOW, zarówno na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym oraz wspólnotowym, jest zapewnienie efektywnego i dynamicznego rozwoju obszarów wiejskich poprzez wymianę informacji i rozpowszechnienie dobrych praktyk w zakresie realizowanych programów/projektów dotyczących obszarów wiejskich, a także poprawę wdrażania instrumentów rozwoju obszarów wiejskich.

Główne cele Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich to:

1. Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich;

2. Podniesienie jakości wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich;

3. Informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i możliwościach finansowania;

4. Wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich;

5. Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich.

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Opłaty środowiskowe i statystyka