Aktualności

Chcesz skorzystać z funduszy europejskich? Zapoznaj się z nowym harmonogramem konkursów na 2018 rok

Fot. ©Depositphotos/Farina6000
Fot. ©Depositphotos/Farina6000

Prawie 370 mln zł przeznaczonych zostanie na nowe inwestycje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. 30 listopada 2017 r. Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął harmonogram konkursów na przyszły rok. Planowanych jest 9 naborów wniosków.

 

W konkursach będzie można starać się o dotację m.in. na: opracowywanie innowacyjnych produktów bądź usług, tworzenie miejsc wychowania przedszkolnego, a także opiekę nad dziećmi w żłobkach. Ponad 34 mln zł przeznaczone zostanie na świadczenie usług rehabilitacji kardiologicznej. Konkursy dotyczyć będą także regionalnej infrastruktury kolejowej (opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje) oraz modernizacji sieci ciepłowniczych. Natomiast wsparcie na rozwój tras rowerowych, szlaków kajakowych oraz infrastruktury turystyki wodnej w obszarach Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej dedykowane będzie gminom, które realizują przedsięwzięcia strategiczne samorządu województwa pomorskiego.

– Spodziewamy się, że zainteresowanie konkursami będzie duże. Dzisiaj Pomorze jest liderem w skali kraju w kontraktacji środków unijnych. Przyszły rok jest dla nas kluczowy, by sięgnąć po dodatkowe pieniądze w wysokości ponad 470 mln zł jako nagrodę za dobre i szybkie wykorzystanie funduszy europejskich. To pozwoli na realizację kolejnych projektów. Leży to w interesie wszystkich mieszkańców Pomorza. Przy wsparciu Unii, budujemy własny potencjał gospodarczy i społeczny – powiedział marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

Efektem planowanych projektów, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, będzie m.in. stworzenie: 3600 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, ponad 700 nowych miejsc w przedszkolach oraz organizacja zajęć dodatkowych dla blisko 2700 przedszkolaków. Ponad 200 nauczycieli otrzyma też wsparcie na podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

 

Harmonogram dostępny jest na stronie internetowej Serwisu Programu Regionalnego Województwa Pomorskiego.

view szablon artykułu

Aktualności