Aktualności

Chcą dużych zmian w szkołach na Pomorzu. Przedstawiciele oświaty i samorządowcy stworzą pakt edukacyjny

Adam Krawiec
Adam Krawiec przedstawia założenia Pomorskiego Paktu na Rzecz Edukacji. Fot. Aleksandra Chalińska

Podczas posiedzenia Pomorskiej Rady Oświatowej 19 czerwca 2018 r. przegłosowano stanowisko w sprawie Pomorskiego Paktu na Rzecz Edukacji. Uczniowie w każdym miejscu regionu będą mieli zapewnioną edukację na najwyższym poziomie, różnorodne formy wsparcia i profesjonalne doradztwo zawodowe. [TREŚĆ STANOWISKA U DOŁU STRONY]

 

Pakt ma być zaproszeniem do współpracy dla samorządów, młodzieży, uczelni wyższych, organizacji pozarządowych i organizacji pracodawców, związków zawodowych, samorządów uczniowskich, rodziców, samorządów zawodowych oraz szeroko rozumianego środowiska oświatowego. Głównym celem jest stworzenie modelu pomorskiej edukacji obywatelskiej, która obejmie całe województwo. Dzięki paktowi uczniowie nawet z najmniejszych miejscowości będą korzystali z edukacji na najwyższym poziomie.

 

Dobra edukacja = świadomy obywatel

Członkowie Pomorskiej Rady Oświatowej, w skład której wchodzą przedstawiciele samorządów, dyrektorzy szkół, przedszkoli, rektorzy, przedstawiciele pracodawców i szeroko rozumianych organizacji oświatowych, zgodnie uznali, że edukacja obywatelska jest kluczem do przygotowania młodych ludzi na odpowiedzianych i zaangażowanych obywateli. Dlatego zdecydowali się podjąć pracę nad Pomorskim Paktem na Rzecz Edukacji, który ma podnieść poziom kształcenia, rozwinąć doradztwo zawodowe i edukacyjne, rozwinąć indywidualne formy wsparcia dla najwybitniejszych uczniów oraz stworzyć atrakcyjne formy kształcenia zawodowego.

– Wokół spraw pomorskiej edukacji powinnyśmy zbudować wspólny mianownik – podkreśla Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Bez podniesienia poziomu jakości edukacji nie możemy mówić o rozwoju społecznym i gospodarczym naszego regionu Dlatego do pracy zapraszamy wszystkich. Od samorządów lokalnych, szkół, nauczycieli, pracodawców po młodzież oraz ich rodziców – dodaje.

 

Dyskusja nt. założeń Pomorskiego Paktu na Rzecz Edukacji. Fot. Aleksandra Chalińska

 

Konkretne działania, nie puste obietnice

W skład zespołu, który zajmie się opracowaniem szczegółowych wytycznych paktu, weszli: Wojciech Książek, były wiceminister edukacji narodowej, Edward Mazur, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Bytowie oraz Adam Krawiec, dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu UMWP. Jest to prekursorski projekt na skalę kraju, który zakłada współpracę ponad podziałami.

– Chcemy podtrzymywać i rozwijać dobry klimat dla edukacji – mówi Adam Krawiec. – Myślenie o jakości kształcenia i rozwoju uczniów powinno przyświecać każdemu. Wszystkie instytucje, które będą uczestniczyły w pakcie, będą wykazywały konkretne działania, jakie są w stanie zaoferować uczniom i mieszkańcom Pomorza. To będą konkretne działania, a nie kolejna pusta deklaracja – podkreśla Krawiec.

Działania będą skupiały się wokół trzech osi priorytetowych: fundamentów edukacji, atrakcyjnego szkolnictwa zawodowego i indywidualnych ścieżek edukacji. Powstanie sieć szkół, która będzie odpowiadała potrzebom rynku pracy, dzięki systemowej współpracy ośrodków edukacji z pracodawcami. Rozwinięte zostaną: doradztwo edukacyjno-zawodowe w zakresie badania predyspozycji uczniów od najmłodszych lat, już nawet od przedszkola, kształcenie ustawiczne, doskonalenie zawodowe nauczycieli, edukacja samorządowa i morska oraz wsparcie dla uczniów wybitnie uzdolnionych i współpraca szkół z uczelniami.

Zobacz: stanowisko Pomorskiej Rady Oświatowej w sprawie podjęcia prac na Pomorskim Paktem na Rzecz Edukacji

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości