Aktualności

Bezpłatna pomoc psychologa, więcej miejsc w żłobkach czy darmowe obiady w szkołach. Jakiego wsparcia oczekują pomorskie rodziny?

Seminarium Pomorskie Gminy Rodzinne
Seminarium Pomorskie Gminy Rodzinne. Fot. Natalia Kłopotek-Główczewska

16 lutego 2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbyło się pierwsze seminarium pod hasłem „Pomorskie Gminy Rodzinne". Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady ds. Rodzinny Beata Szadziul zaprezentowała wyniki przeprowadzonej w województwie ankiety dotyczącej polityki prorodzinnej. Swoje pomysły przedstawiły: gmina Kobylnica, Liniewo i Słupsk.

 

Wojewódzka Rada ds. Rodziny ma za zadanie między innymi organizować spotkania gmin z całego województwa w celu prezentacji ważnych i ciekawych projektów dotyczących rodzin. Radę powołał Zarząd Województwa Pomorskiego.

 

Ankieta „Szanse i wyzwania polityki rodzinnej pomorskich gmin"

Z inicjatywy Wojewódzkiej Rady ds. Rodziny wśród pomorskich gmin została przeprowadzona specjalna ankieta. Dotyczyła najciekawszych działań i inicjatyw z obszaru polityki rodzinnej. — Wiele gmin realizuje świadome i zaplanowane działania, które są efektem programów i lokalnych strategii — mówi Beata Szadziul, przewodnicząca Wojewódzkiej Rady ds. Rodziny. — Niektóre gminy skupiają się na pojedynczych ciekawych inicjatywach skierowanych do rodzin i dzieci. Są jednak jeszcze takie gminy, w których polityka rodzinna silnie kojarzona jest z realizowaną ustawowo pomocą społeczną — dodaje.

Z ankiet wynika, że mieszkańcy najwyżej oceniają takie działania jak:

— bezpłatne wsparcie psychologiczne i prawne;

— organizacja czasu wolnego dla dzieci i rodzin;

— realizowanie zdrowotnych programów profilaktycznych i przesiewowych;

— zapewnienie opieki żłobkowej i przedszkolnej;

— organizacja bezpłatnych obiadów w szkołach.

 

Natomiast wśród najczęściej wymienianych potrzeb mieszkańcy pomorskich gmin wskazali:

— zapewnienie mieszkańcom bezpłatnego psychologa i prawnika (tam, gdzie jeszcze nie zostało to wprowadzone);

— realizacja zdrowotnych i promujących zdrowy tryb życia programów profilaktycznych i przesiewowych;

— polityka mieszkaniowa;

— zapewnienie przez gminy systemu opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi;

— zapewnienie dostępu do bezpłatnych szkół rodzenia i rodzica;

— wsparcie kobiet.

— Wierzymy, że dzięki regularnym seminariom będziemy mieli okazję posłuchać o ciekawych rozwiązaniach realizowanych w poszczególnych gminach, które zainspirują do rozwijania polityki rodzinnej opartej nie tylko na pomocy społecznej, a także na innych interesujących inicjatywach. Dzięki temu możemy wymieniać się doświadczeniami i pomysłami— dodaje przewodnicząca Szadziul.

 

Dzielenie się doświadczeniem

Na pierwsze seminarium Pomorskie Gminy Rodzinne do podzielenia się swoimi doświadczeniami w ramach polityki rodzinnej zostały zaproszone gmina Kobylnica, gmina Liniewo i gmina Słupsk. — Oprócz tych gmin, które chcemy szczególnie dzisiaj pokazać i pochwalić za dobrą praktykę,  jest wiele innych, które też mają się czym pochwalić albo nie są jeszcze odpowiednio docenione — mówił Paweł Orłowski, członek Zarządu Województwa Pomorskiego. — Zaczynamy cykl spotkań, gdzie będziemy pokazywać, jak można doskonalić politykę prorodzinną i na pewno będzie czas, by kolejne gminy dzieliły się swoimi doświadczeniami — dodał Orłowski.

Gmina Kobylnica i gmina Słupsk m.in. wprowadziły Kartę Dużej Rodziny. Korzystają z niej rodziny wychowujące troje i więcej dzieci. W gminie Kobylnica działa wiele programów wspomagających rodziny, takich jak rewitalizacja placów zabaw, budowa świetlic wiejskich czy boisk. Organizowane są  festyny i koncerty, a także imprezy sportowe. Oprócz tego udało się sfinansować program szczepień trzynastolatek przeciwko rakowi szyjki macicy.

W gminie Słupsk powstały Gminne Centra Aktywności, a także działa system teleopieki dla osób starszych. Ciekawą inicjatywą jest wprowadzenie tzw. „Paczuszki dla maluszka", czyli paczki dla nowo narodzonego mieszkańca. Każdy noworodek z gminy Słupsk na powitanie otrzymuje prezent, w którym znajdują się takie rzeczy, jak: mata edukacyjna, pieluszki, chusteczki oraz symbol gminy Słupsk — pluszowy bocianek.

W gminie Liniewo natomiast został wprowadzony system, dzięki któremu każdy mieszkaniec może zgłosić własną inicjatywę, by wzbogacić ofertę imprez, wyjazdów czy innych przedsięwzięć.

Wiele projektów w pomorskich gminach jest realizowanych dzięki funduszom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa pomorskiego na lata 2014 — 2020.

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka