Aktualności

Absolutorium dla Zarządu Województwa Pomorskiego

$image_alt
Fot. UMWP

Zarząd Województwa Pomorskiego otrzymał podczas dzisiejszej sesji absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 r. 22 radnych PO i PSL było „za", zaś 6 radnych z Klubu PiS głosowało „przeciw".

Przypomnijmy, że Zarząd Województwa Pomorskiego uzyskał wcześniej pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

Plan wydatków na 2015 rok zakładał kwotę 922,7 mln zł, zaś wykonanie wyniosło 802,2 mln zł. Z tej kwoty 406 mln zł przeznaczono na transport (m.in. przewozy kolejowe i autobusowe, remonty i utrzymanie dróg, zakup taboru, 87 mln zł – kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, 78 mln zł – rolnictwo i łowiectwo, 73 mln zł – administrację publiczną, ochronę zdrowia – 41 mln zł, oświatę i edukację – 41 mln zł, zadania w zakresie polityki społecznej – 18 mln zł.

Przedstawiony został też stan i struktura mienia województwa, którego wartość wynosi blisko 3,5 mld złotych.

Poniżej prezentacja, którą przedstawił podczas absolutoryjnej sesji marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.  

 Budżet 2015 – wykonanie

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka