Aktualności

Absolutorium dla Zarządu

$image_alt
Fot. Sławomir Lewandowski

Głównym tematem czerwcowej sesji Sejmiku było roczne sprawozdanie finansowe województwa pomorskiego za 2013 rok. Radni głosami: 22 „za", 4 „przeciw" i 2 „wstrzymujące się" udzielili również absolutorium zarządowi województwa.

Podczas sesji przedstawiono również sprawozdania z wykonania planów finansowych za 2013 rok: samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku i Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku, a także instytucji kultury podległych samorządowi województwa oraz Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. 

Radni podjęli również decyzję o połączeniu gdyńskich spółek szpitalnych: Szpitala Morskiego im. PCK oraz Szpitala Św. Wincentego a Paulo. Kapitał spółki wyniesie ok. 88 mln zł. 

- Głównym celem podejmowanych działań jest poprawa dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych przez oba gdyńskie szpitale, które jako odrębne przedsiębiorstwa zostaną sprofilowane – Szpital Morski w kierunku „planowym", a Szpital Św. Wincentego w kierunku „ostrym" – mówiła wicemarszałek Hanna Zych-Cisoń. - Ich połączenie to szansa na dalszy i większy rozwój na rynku świadczeń medycznych oraz realna poprawa sytuacji finansowej. W wyniku konsolidacji ten silny podmiot medyczny będzie bardziej konkurencyjny na rynku świadczeń medycznych. Ma szansę na tworzenie nowych profili specjalistycznych, w oparciu o kontrakt z NFZ, co powinno stać się kluczowym czynnikiem sukcesu spółki. 


Ponadto radni zdecydowali o przekształceniu Wojewódzkiego Centrum Onkologii w spółkę prawa handlowego. 
- Pacjenci nie odczują efektu samego przekształcenia – przekonywała wicemarszałek Hanna Zych-Cisoń. - Świadczenia udzielane będą jak dawniej, w tym samym zakresie. Placówka dalej realizować będzie obecne kontrakty z Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Za przekształceniem WCO w spółkę prawa handlowego przemawia przede wszystkim: efektywniejszy sposób zarządzania, wykorzystanie potencjału w zakresie rozszerzenia realizacji świadczeń zdrowotnych, możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych z tytułu udzielanych świadczeń zdrowotnych poza kontraktem z NFZ, a także bardziej elastyczna reakcja na potrzeby społeczne w zakresie ochrony zdrowia oraz ich zmiany. 

Jednym z punktów sesji była również zgoda na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczej straży pożarnej w: Borzytuchomiu, Pomysku Wielkim, Opaleniu, Dzierżążnie, Kolbudach, Tychnowach, Linii, Lubichowie, Łebie, Potęgowie, Przywidzu, Sierakowicach, Stegnie i Chłapowie. Na ten cel samorząd województwa pomorskiego przeznaczył łącznie 250 tysięcy złotych. 


Małgorzata Pisarewicz 

view szablon artykułu