Aktualności

„Jest coraz lepiej”. Wnioski z raportu dotyczącego warunków i jakości życia na Pomorzu

Źródło: Warunki i jakość życia w województwie pomorskim. Raport z badań 2000-2015
Źródło: Warunki i jakość życia w województwie pomorskim. Raport z badań 2000-2015

W województwie pomorskim żyje się coraz lepiej. Mieszkańcy deklarują zadowolenie ze swojego stanu zdrowia, spada bezrobocie, wzrasta liczba osób z wyższym wykształceniem… To tylko niektóre ze wskaźników wyróżniających Pomorze na tle innych regionów.

 

Raport pn. „Warunki i jakość życia w województwie pomorskim" przedstawiony został 22 maja 2017 r. podczas XXXV Sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego. Obejmuje on analizę badań społecznych przeprowadzonych w latach 2000-2015. Najważniejsze wnioski z tego dokumentu zaprezentował jego współautor, dr Krzysztofa Stachura z Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Jakie są najważniejsze wnioski?

Generalnie poziom zadowolenia z życia w województwie pomorskim jest wysoki. Pomorzanie optymistycznie postrzegają swoją bieżącą sytuację materialną. Wzrasta liczba osób aktywnych zawodowo, spada bezrobocie, maleje odsetek tych mieszkańców, którzy mają problem by się samodzielnie utrzymać, co raz więcej z nas gromadzi oszczędności. – Poprawa sytuacji finansowej mieszkańców Pomorza jest faktem – stwierdza dr Stachura.

Z raportu wynika, że Pomorzan charakteryzuje dość wysoki poziom zaangażowania obywatelskiego (np. uczestnictwo w wyborach), wzrasta ich poziom zadowolenia z demokracji, są bardziej otwarci i tolerancyjni niż tzw. statystyczny Polak.

 

Optymizm motywem rozwoju społecznego

– Optymizm jest charakterystyczny dla naszego regionu. Przejawia się m.in. w wyższym niż gdzie indziej poziomie powoływania nowych inicjatyw gospodarczych czy też w większym rozwoju organizacji pozarządowych – podkreśla Grzegorz Grzelak, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego. – Ten optymizm jest wyraźny i określa motywy rozwoju społecznego w naszym regionie.

 

Zobacz więcej: Warunki i jakość życia w województwie pomorskim. Raport z badań 2000-2015

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka