Urząd
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/12/kartka_UM_2020.jpg kartka świąteczna

Życzenia świąteczne

Mat. prasowy UMWP

Życzenia świąteczne Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka i Przewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego Jana Kleinszmidta.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.