Gospodarka
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/09/2019-09-20_gryf_pomorski_154-scaled.jpg Zgłoś swoją firmę do nagrody Gryf Gospodarczy. Trwa kolejna edycja konkursu

Zgłoś swoją firmę do nagrody Gryf Gospodarczy. Trwa kolejna edycja konkursu

Nagroda Pomorska Gryf Gospodarczy. Fot. Gdańskie Centrum Multimedialne
23.09.2020
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
AUTOR
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
23.09.2020

Już po raz 21. najlepsze przedsiębiorstwa na Pomorzu mają szansę zdobyć jedno z najbardziej cenionych wyróżnień w naszym regionie. Ze względu na duże zainteresowanie konkursem o nagrodę Gryfa Gospodarczego, nabór wniosków został przedłużony. Formularze zgłoszeniowe można składać do 26 października 2020 r.

Gryf Gospodarczy jest nagrodą przyznawaną wspólnie przez organizacje samorządu gospodarczego i marszałka województwa pomorskiego. W ciągu minionych 20 lat finalistami nagrody zostało kilkaset najlepszych pomorskich przedsiębiorstw, które poprzez swoje osiągnięcia i sukcesy szczególnie wpłynęły na rozwój regionu. Byli oni wielokrotnie nominowani do innych prestiżowych nagród gospodarczych, takich jak np. Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP czy Nagroda Polskiej Rady Biznesu.

W tym roku w późniejszym terminie

Niestety, trwająca pandemia koronawirusa wpłynęła na kalendarz wydarzeń w 2020 r., w tym na organizację konkursu o nagrodę Gryf Gospodarczy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowisk gospodarczych, zdecydowano o przesunięciu tegorocznej edycji na późniejszy termin.

– Za szczególnie ważne w obecnych trudnych czasach uznaliśmy zachowanie ciągłości konkursu i promocję postaw biznesowych. Jest to też wyraz szacunku dla wartości, które przyświecają konkursowi od samego początku, zwłaszcza takich jak odpowiedzialność i wytrwałość w dążeniu do celu – mówi marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

Jakie są kategorie konkursowe?

Udział w konkursie jest bezpłatny i mogą do niego przystąpić przedsiębiorstwa, które mają zarejestrowaną siedzibę na terenie województwa pomorskiego. –Swoje miejsce wśród kategorii konkursowych znajdą zarówno przedsiębiorstwa o ugruntowanej pozycji w naszym regionie, jak i młodsze firmy – podkreśla Ludwik Szakiel, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w następujących kategoriach:

Lider innowacji – nagradzane będą firmy wprowadzające na rynek innowacyjne usługi i produkty, przyczyniające się do rozwoju Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.

Lider eksportu – kategoria skierowana do przedsiębiorstw, które prowadzą i konsekwentnie rozszerzają działalność eksportową, a pod uwagę brane będą nie tylko wielkość eksportu, a przede wszystkim konsekwentne rozszerzanie rynków zbytu.

Lider inwestycji – skierowana do przedsiębiorstw, których działalność inwestycyjna wyróżnia odwaga podejmowanych decyzji inwestycyjnych, zwłaszcza ich wpływ na rozwój gospodarczy otoczenia.

Lider odpowiedzialności społecznej – skierowana do przedsiębiorstw, które są zaangażowane m.in. w działalność na rzecz rozwoju społeczności lokalnej, wspierają i wdrażają działania na rzecz ochrony środowiska, zwłaszcza takie, które mają pozytywny wpływ na otoczenie firmy i współpracują z organizacjami pozarządowymi.

Pomorski start-up – skierowana jest do młodych firm, które funkcjonują nie dłużej niż 5 lat i wyróżniają się nowatorskim pomysłem, stabilnym źródłem finansowania, społeczną i biznesową wartością start-upa.

Lider kształcenia zawodowego – skierowana jest do pracodawców, którzy angażują się i aktywnie wspierają kształcenie zawodowe uczniów podejmując współpracę ze szkołami zawodowymi z województwa pomorskiego.

Lider przedsiębiorczości młodzieżowej – skierowana jest do osób lub podmiotów, które organizują oraz wspierają przedsiębiorczość młodzieżową, w środowiskach akademickich, szkolnych. Nagradzane będą takie działania, które sprzyjają rozwojowi kompetencji młodzieży w zakresie przedsiębiorczości, poprzez naukę, zabawę lub bezpośrednie działanie.

Kapituła konkursu przyzna też statuetkę Gryfa Gospodarczego w kategorii Gmina przyjazna przedsiębiorcom. Jest to nagroda dla samorządów lokalnych, które konsekwentnie i systematycznie prowadzą działania na rzecz rozwoju i wspierania przedsiębiorczości na swoim obszarze.

Natomiast media i instytucje patronujące konkursowi dodatkowo przyznają jednemu z uczestników Gryfa Medialnego.

Gdzie można znaleźć informacje?

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz materiały do pobrania, w tym regulamin i formularze zgłoszeniowe, dostępne są na stronie internetowej Nagrody Pomorskiej Gryf Gospodarczy.

Zgłoszenia przyjmowane są do 26 października 2020 r. w wersji elektronicznej na adres mailowy: PRP@pomorskie.eu z dopiskiem w tytule „Zgłoszenie uczestnictwa – Gryf Gospodarczy 2020”. Każde przedsiębiorstwo może aplikować do maksymalnie dwóch kategorii.

– W konkursie mogą także wziąć udział finaliści i laureaci poprzednich edycji. W przypadku laureatów jest to możliwe pod warunkiem dokonania zgłoszenia do innej kategorii, bądź do tej samej, ale po upływie trzyletniej karencji – dodaje dyrektor Ludwik Szakiel.

Tegorocznych finalistów i laureatów konkursu poznamy na przełomie listopada i grudnia. Ogłoszenie wyników poprzedzi debata gospodarcza z udziałem wybitnych polskich ekonomistów.

Baner Nagrody Pomorskiej Gryf Gospodarczy

Organizatorem konkursu jest Pomorska Rada Przedsiębiorczości, pełniąca rolę doradcy marszałka w zakresie wspierania i rozwoju przedsiębiorczości. Rekomendacje dla kapituły konkursowej przygotowała jedna z wiodących na świecie firm doradczych PwC, będąca partnerem merytorycznym wydarzenia. Ponadto, organizacja konkursu jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu mBanku, będącego głównym sponsorem, a także Olivii Business Centre jako partnera strategicznego.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.