Dwunasta edycja Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego odbędzie się 17 i 18 czerwca 2024 r. w Gdańsku.

[AKTUALIZACJA 17.06.2024]

Pomorska energia

Miejsce, w którym odbywa się szczyt nie jest przypadkowe. To właśnie Pomorze jest tym regionem, w którym ma powstać pierwsza polska elektrownia jądrowa. A rozwój morskiej energetyki wiatrowej, to jeden ze strategicznych kierunków pomorskiej gospodarki.

– Uruchomienie portów serwisowych dla morskich farm wiatrowych w Łebie, Ustce i Władysławowie będzie miało istotny wpływ na rozwój rodzimych biznesów a także na funkcjonowanie lokalnych klastrów oraz samorządu gospodarczego. Dlatego kluczowe jest przyspieszenie prac nad realizacją zapisów dotyczących morskiej energetyki wiatrowej wskazanych w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności, w tym terminali instalacyjnych w Świnoujściu i Gdańsku oraz terminali serwisowych zlokalizowanych wzdłuż linii brzegowej Pomorza Środkowego, tj. w Ustce, Łebie i na razie pominiętym w KPO Władysławowie – mówił podczas otwarcia kongresu Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Jednak nie uda się tego zrealizować  bez dobrze wykwalifikowanych kadr oraz społeczeństwa rozumiejącego jakie korzyści przynosi zielona transformacja. Dlatego właśnie samorząd województwa powołał 4 lata temu Pomorską Platformę Offshore, w ramach której zorganizowane zostały do tej pory dwie edycje Edukacyjnych Targów Kariery EDU OFFSHORE WIND. Podczas Targów, na których „zarażamy młodzież pasją do zielonej energetyki”.

Fot. Aneta Brodzik/UMWP

Bezpieczeństwo energetyczne

Aktualna sytuacja gospodarcza i geopolityczna w Europie wymaga nowego podejścia do spraw związanych z szeroko pojętą energetyką. Wymaga także reorganizacji unijnej polityki energetycznej oraz Polityki Energetycznej Polski PEP2024. I właśnie na takich zagadnieniach koncentrować się będą obrady Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego w Gdańsku. Eksperci z dzieciny energetyki, samorządowcy i naukowcy będą dyskutować np. o nowych źródłach dostaw surowców dla Europy. Nie zabraknie również strategicznych dla naszego regionu tematów czyli związanych z inwestycjami w energetykę jądrową oraz rozwojem branży offshore. OSE Gdańsk to również okazja do zaprezentowania nowych trendów i innowacyjnych technologii.

Bursztyn Polskiej Energetyki

Tradycyjnie podczas szczytu wręczone zostaną statuetki „Bursztyn Polskiej Energetyki”. To wyróżnienia, które otrzymują osoby, firmy lub samorządy za działania, które przyczyniają się w szczególny sposób do rozwoju polskiej energetyki. Warto dodać, że w 2019 r. statuetką za konsekwentne działania dotyczące zrównoważonego rozwoju energetyki został wyróżniony samorząd województwa pomorskiego.