Gospodarka
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2024/05/gryf002.jpg Zgłoś swoją firmę do prestiżowego konkursu. Gryf Gospodarczy obchodzi jubileusz 25-lecia

Zgłoś swoją firmę do prestiżowego konkursu. Gryf Gospodarczy obchodzi jubileusz 25-lecia

Fot. Piotr Połoczański
14.05.2024
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
AUTOR
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
14.05.2024

Ruszył nabór do jubileuszowej edycji konkursu Gryf Gospodarczy. Już po raz 25. organizacje samorządu gospodarczego wspólnie z marszałkiem województwa pomorskiego, wybiorą liderów biznesu spośród regionalnych przedsiębiorstw. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 lipca 2024 r.

Nagroda Pomorska Gryf Gospodarczy jest jednym z najstarszych pomorskich wyróżnień, wręczanym praktycznie od początku istnienia samorządu regionalnego w Polsce.

– Gryf Gospodarczy to nie tylko prestiżowa statuetka, ale przede wszystkim możliwość zaprezentowania swojej działalności, a także okazja do nawiązania wartościowych kontaktów biznesowych. Finaliści konkursu są też w pierwszej kolejności nominowani do innych renomowanych nagród gospodarczych – mówi Ludwik Szakiel, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Do udziału w konkursie mogą zgłosić się firmy, które wpływają swoją działalnością na rozwój naszego regionu, promują Pomorskie na arenie krajowej i międzynarodowej oraz są wzorem i inspiracją dla innych firm. Co ważne, przedsiębiorstwa muszą mieć zarejestrowaną siedzibę na terenie województwa pomorskiego.

– W tym roku zachęcamy do udziału także pomorskie podmioty ekonomii społecznej, czyli organizacje, które poprzez działalność gospodarczą i działalność pożytku publicznego wpływają pozytywnie na rozwój lokalny – zaznacza Ludwik Szakiel.

Nabór potrwa do 15 lipca 2024 r.

Jakie są kategorie konkursowe?

W tym roku Gryfy Gospodarcze zostaną przyznane w następujących kategoriach

  • Lider innowacji – skierowana do firm wprowadzających na rynek innowacyjne usługi i produkty, przyczyniające się do rozwoju Inteligentnych Specjalizacji Pomorza,
  • Lider eksportu – skierowana do przedsiębiorstw, które prowadzą i konsekwentnie rozszerzają działalność eksportową, a pod uwagę brane będą nie tylko wielkość eksportu, a przede wszystkim konsekwentne rozszerzanie rynków zbytu,
  • Lider inwestycji – skierowana do przedsiębiorstw, których działalność wyróżnia odwaga podejmowanych decyzji inwestycyjnych, zwłaszcza ich wpływ na rozwój gospodarczy otoczenia,
  • Pomorski start-up – skierowana do przedsiębiorstw, które funkcjonują nie dłużej niż 5 lat i wyróżniają się nowatorskim pomysłem, stabilnym źródłem finansowania oraz społeczną i biznesową wartością start-upa,
  • Lider rozwoju kompetencji – skierowana do przedsiębiorstw, które dostrzegają potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy i rozwoju umiejętności pracowników zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie,
  • Lider zielonej transformacji – skierowana do przedsiębiorstw, które wprowadzają systemowe rozwiązania w procesie produkcji lub organizacji, w realny sposób minimalizujące negatywny wpływ przedsiębiorstwa na środowisko,
  • Lider ekonomii społecznej – skierowana do podmiotów takich jak spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa społeczne i jednostki organizacyjne, które poprzez działalność gospodarczą i działalność pożytku publicznego wpływają pozytywnie na rozwój lokalny.

Tradycyjnie kapituła przyzna też statuetkę Gryfa Gospodarczego w kategorii Gmina przyjazna przedsiębiorcom w konkursie prowadzonym przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza. Natomiast media i instytucje patronujące konkursowi wyłonią spośród uczestników laureata Gryfa Medialnego.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej Nagrody Pomorskiej Gryf Gospodarczy.

Prezentacja wyników konkursu połączona z galą wręczenia nagród odbędzie się we wrześniu 2024 r.

.

Partnerem merytorycznym konkursu jest jedna z wiodących na świecie korporacji doradczych PwC, która przygotuje rekomendacje dla kapituły konkursowej. Partnerami konkursu są także Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Gdańsku.

Organizacja konkursu jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu mBank SA jako sponsora głównego, a także Olivii Centre.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.