Innowacje w zdrowiu

Projekt I3HIES: Wspieranie międzyregionalnych inwestycji w innowacje i współpracy w ekosystemach innowacji w dziedzinie zdrowia

 

Uchwałą nr 893/469/23 Zarządu Województwa Pomorskiego z 27 lipca 2023 r.województwo pomorskie przystąpiło do realizacji projektu międzynarodowego I3HIES Boosting Interregional Innovation Investment and cooperation among Health Innovation EcoSystems, finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w którym uczestniczy dziewięciu partnerów z siedmiu państw członkowskich UE.

Tematyka projektu

Aby zapewnić jak najwyższą jakość opieki zdrowotnej na terenie Unii Europejskiej i jak najlepiej wykorzystać potencjał tego obszaru, by stał się on światowym centrum badań i rozwoju w dziedzinie zdrowia konieczne jest utworzenie długoterminowego, opartego na współpracy ekosystemu międzyregionalnego, który wspiera i zachęca do badań i rozwoju oraz stabilnych i długoterminowych partnerstw. Dziewięciu partnerów (z Węgier, Austrii, Litwy, Polski, Rumunii, Słowacji i Słowenii) skupi się w szczególności na trzech obszarach tematycznych: wyrobach medycznych, sprzęcie ratunkowym oraz zgodności z przepisami dotyczącymi wyrobów medycznych (MDR – Rozporządzenie w sprawie wyrobów medycznych przyjęte na poziomie unijnym).

Projekt zakłada budowanie społeczności I3HIES, składającej się z 70 podmiotów międzynarodowych zajmujących się innowacjami w obszarze ochrony zdrowia, zaangażowanych w działania międzyregionalne, stworzenie lub integrację  pomysłów biznesowych oraz wsparcie tworzenia  planów inwestycyjnych. W tym celu do udziału w projekcie zostaną zaproszone podmioty z poszczególnych krajów uczestniczących w projekcie, działające w jednym z czterech obszarów, tj.: biznesu, badań naukowych, polityki bądź społeczeństwa. Ich głównym zadaniem będzie weryfikacja,  w warunkach rzeczywistych, skuteczności rozwiązań testowanych w ramach projektu (będą towarzyszyć od pomysłu do realizacji poszczególnych zdefiniowanych projektów i przypadków biznesowych). Podmioty odpowiedzialne za innowacje uczestniczące w społeczności I3HIES otrzymają wsparciew przygotowaniu inwestycji innowacyjnych poprzez ułatwianie i uczenie procesu innowacji od pomysłu, poprzez projektowanie uzasadnienia biznesowego aż do przygotowania do finansowania.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest dostosowanie ekosystemu, w którym funkcjonuje ochrona zdrowia, do efektywnego, sprawniejszego i bardziej przejrzystego, wdrażania nowoczesnych rozwiązań. Projekt ma także ułatwić wdrażanie w większej skali rozwiązań zarówno w krajach i regionach uczestniczących w projekcie jak i w całej Unii Europejskiej.

Cele szczegółowe projektu to:

  • przyspieszenie rozwoju potwierdzonych inwestycji w innowacje w obszarach tematycznych projektu,
  • wzmocnienie współpracy międzyregionalnej i współpracy w łańcuchach wartości UE.

Rezultaty projektu

Bezpośrednim rezultatem projektu będzie zatwierdzenie 15 pomysłów na projekty, utworzenie trzech partnerstw europejskich i przekształcenie najbardziej obiecujących przypadków mini przedsiębiorstw w konkretne plany inwestycyjne, wspierając w ten sposób trwającą transformację sektora opieki zdrowotnej.

Całkowity budżet projektu: 1 499 934,00 EUR

Kwota dofinansowania dla województwa pomorskiego: 48 576,00 euro

Czas trwania projektu: 1.11.2023 – 31.10.2025

No to działamy rozpoczęliśmy realizację projektu

W dniach 4-5 grudnia 2023r. w Lublanie (Słowenia) odbyło się spotkanie inauguracyjne projektu,
w którym uczestniczyli przedstawiciele Departamentu Zdrowia jako jeden z partnerów projektowych.

W kolejnym kroku opracowana została szczegółowa ankieta pozwalająca ocenić potencjał i dotychczasowe doświadczenie potencjalnych podmiotów innowacji w obszarze ochrony zdrowia. Z naszego regionu (pomorskie, Polska) wytypowaliśmy 50 takich podmiotów, do których skierowaliśmy ankietę zapraszając jednocześnie do udziału w projekcie. Zwrotnie wypełnione ankiety pozwolą nam zmapować nasz ekosystem  i zebrać potrzebne dane makro niezbędne do dalszej analizy rynku.  10 podmiotów wybranych  z każdego z ekosystemu  będzie następnie częścią rozszerzonego procesu gromadzenia danych w projekcie.

Zapraszamy do śledzenia profilu na portalu LinkedIn: