Urząd
XXXIV sesja sejmiku. Fot. Anna Skrzynecka

XXXVI sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego [TRANSMISJA OD GODZ. 11.00]

Sesja sejmiku województwa pomorskiego. Fot. Anna Skrzynecka
27.09.2021
D K
D
K
27.09.2021

XXXVI sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego odbędzie się w poniedziałek, 27 września 2021 r. o godz. 11.00. W jej trakcie odbędzie się dyskusja dotycząca ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim.

Sesja będzie dostępna on-line na kanale Pomorskie.eu w serwisie YouTube.

W porządku obrad sesji m.in. podjęcie uchwał w sprawie:

  • niezwłocznego rozpoczęcia prac legislacyjnych nad projektem ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim,
  • przyjęcia Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2030,
  • zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2021 rok,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego.

Zostanie też przedstawiona informacja o wykonaniu budżetu województwa pomorskiego za I półrocze 2021 roku oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i planów finansowych, a także sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla województwa pomorskiego 2022 za lata 2017-2019.

Program sesji w Biuletynie Informacji Publicznej

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.