Urząd
XXIII sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego

XXXIII sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego [TRANSMISJA OD GODZ. 11.00]

Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego. Fot. archiwum UMWP
31.05.2021
D K
D
K
31.05.2021

XXXIII sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego odbędzie się w poniedziałek, 31 maja 2021 r. o godz. 11.00. Zostaną przedstawione zagrożenia wynikających z zalegających w Bałtyku obiektów z materiałami niebezpiecznymi (głównie bronią chemiczna oraz substancjami ropopochodnymi) i problematyka zarządzania wrakami spoczywającymi w obrębie obszarów morskich RP.

Sesja będzie dostępna on-line na kanale Pomorskie.eu w serwisie YouTube.

W porządku obrad sesji m.in. podjęcie uchwał w sprawie:

  • przyjęcia apelu dotyczącego działań w celu neutralizacji zagrożeń wynikających z zalegających na obszarze Bałtyku materiałów niebezpiecznych, w tym przede wszystkim obiektów z bronią chemiczną i substancjami ropopochodnymi
  • powierzenia gminie Krokowa zadań z zakresu budowy i remontu infrastruktury drogowej w pasie dróg wojewódzkich nr 213, 215 i 218  na obszarze gminy Krokowa,
  • przyjęcia Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2021-2030 i Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2030
  • zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków, form, zakresu oraz trybu udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego,
  • zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2021 rok,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego.

Zostaną też przedstawione sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 oraz realizacji Wieloletniego Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020.

Program sesji w Biuletynie Informacji Publicznej

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.