Urząd
XXXII sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego [TRANSMISJA OD GODZ. 11.00]

XXXII sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego [TRANSMISJA OD GODZ. 11.00]

Sesja Sejmiku. Fot, archiwum UMWP
26.04.2021
D K
D
K
26.04.2021

XXXII sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego odbędzie się w poniedziałek 26 kwietnia 2021 r. o godz. 11.00. Zostanie przedstawiona m.in. uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa pomorskiego w formie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych pod nazwą „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2021” realizowanych na terenach wiejskich.

Sesja będzie dostępna on-line na kanale Pomorskie.eu w serwisie YouTube.

W porządku obrad sesji m.in. podjęcie uchwał w sprawie:

  • przyjęcia form pomocy dotyczących należności o charakterze cywilnoprawnym w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 przypadających województwu pomorskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym,
  • likwidacji Szkoły Policealnej Społecznej w Słupsku,
  • likwidacji Szkoły Policealnej Społecznej w Sztumie,
  • ogłoszenia zamiaru połączenia dwóch filii bibliotecznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku, tj. filii Nr 33 i 46 oraz zmiany statutu biblioteki,
  • zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2021 rok,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego.

Zostanie też przedstawione sprawozdanie z realizacji Wieloletniego Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 oraz informacja dotycząca zaangażowania samorządu województwa w organizację szczepień przeciw COVID-19 i aktualnej sytuacji w szpitalach w związku z przeciwdziałaniem pandemii.
Program sesji w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.