Sesja będzie dostępna on-line na kanale Pomorskie.eu w serwisie YouTube.

W porządku obrad sesji m.in. podjęcie uchwał w sprawie:

  • zmiany uchwały dotyczącej określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030,
  • ograniczenia populacji zwierząt
  • zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2021 rok,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego.

Program sesji w Biuletynie Informacji Publicznej.