Urząd
XXIII sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego

XXIII sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego [TRANSMISJA NA ŻYWO OD GODZ. 11.00]

XXII sesja Sejmiku. Fot. Natalia Kłopotek-Główczewska
27.07.2020
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
AUTOR
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
27.07.2020

XXIII sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego odbędzie się w poniedziałek, 27 czerwca 2020 r. o godz. 11.00. Podczas sesji zostanie przedstawiona informacja o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 r. Będzie też rozpatrywana uchwała dotycząca konsolidacji rynku paliw płynnych w Polsce polegającej na przejęciu Grupy Lotos przez PKN Orlen.

W porządku obrad sesji znajdą się też m.in. podjęcie uchwał w sprawie:

  • uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendiów dla studentów – mieszkańców województwa pomorskiego,
  • nadania statutu Pomorskiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Gdańsku,
  • zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2020 rok,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego.

W programie:
Program sesji w Biuletynie Informacji Publicznej

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.