Dyplom oraz grafikę z widokiem Gdańska wręczyli członkini Zarządu Województwa Pomorskiego Agnieszka Kapała-Sokalska oraz pełnomocnik marszałka ds. polityki senioralnej Barbara Bałka.

Pomoc otrzyma każdy, kto jej potrzebuje

Polski Komitet Pomocy Społecznej to jedna z najstarszych organizacji pozarządowych w naszym kraju. Jej celem jest niesienie pomocy każdemu, kto z różnych powodów jest niezdolny do samodzielnego rozwiązywania swoich życiowych problemów. Szczególną opieką PKPS otacza osoby starsze, niepełnosprawne, samotne, mające trudności w codziennym funkcjonowaniu.

Organizacją i koordynacją działalności PKPS na terenie województwa pomorskiego zajmuje się Pomorski Zarząd Wojewódzki w Gdańsku, którego motto brzmi: „Wiemy, jak pomagać i chcemy to robić”. W ramach swojej działalności stowarzyszenie prowadzi w województwie pomorskim:

  • popołudniowe Kluby Seniora w Gdyni, Sopocie, Malborku, Skarszewach, Tczewie, w których realizowana jest działalność kulturalno-oświatowa – podopieczni biorą udział w spotkaniach cyklicznych i okolicznościowych, m.in. Dniu Seniora, spotkaniach opłatkowych, zabawach tanecznych, wycieczkach i grupowych wyjściach do kina, teatru czy na basen,
  • Dzienne Domy Pobytu Senior+ w Sopocie i Skarszewach, zapewniające kompleksową organizację zajęć dla seniorów oraz wyżywienie,
  • działalność prozdrowotną w ramach projektów Ścieżka zdrowia 50+, obejmującą: gimnastykę geriatryczną (ćwiczenia usprawniające układ oddechowo-krążeniowy oraz układ ruchu), wyjazdy integracyjne promujące aktywne spędzanie czasu wolnego, a także szkolenia z zakresu prawidłowego odżywiania.

Natomiast w ramach projektu Ludzie Starsi XXI wieku w naszym regionie PKPS organizuje spotkania i zajęcia integrujące seniorów ze społecznością lokalną oraz ułatwiające i zwiększające ich aktywność w otaczającym ich świecie poprzez naukę obsługi komputera, korzystania z Internetu, telefonu komórkowego oraz kart bankomatowych.

Bardzo znaczącym zadaniem realizowanym przez Pomorski Zarząd Wojewódzki PKPS jest świadczenie usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych w miejscu zamieszkania podopiecznego. W tym celu zatrudnianych jest około 200 opiekunek. Codzienna pomoc polega m.in. dostarczeniu żywności, środków czystości, leków oraz poprawie samopoczucia osobom starszym czy też niepełnosprawnym, dla których niejednokrotnie wizyta opiekunki jest jedyną. Tą formą wsparcia objętych jest około 630 osób.

Wsparcie także w czasie pandemii

Podopieczni nie zostali pozbawieni opieki nawet w okresie pandemii, wizyty opiekunek nie zmieniły swojej częstotliwości, odbywają się na wcześniejszych zasadach. Pomoc okazano również osobom objętym kwarantanną. W dwóch placówkach PKPS – Klubie Seniora w Skarszewach i w Świetlicy Środowiskowej w Tczewie szyto maseczki, które przekazano bezpłatnie podopiecznym. Ponadto pracownicy stowarzyszenia wykonali maseczki dla opiekunek świadczących usługi Seniorom.

Dodatkowo, PKPS w Gdańsku zajmuje się dystrybucją żywności w ramach programu operacyjnego Pomoc żywnościowa 2014-2020. Żywność przekazywana jest najuboższym osobom i rodzinom zakwalifikowanym przez pracowników socjalnych. Wsparcie z tego programu otrzymują też osoby starsze i niepełnosprawne.