Urząd
For. Marcin Szumny

Zdrowia, pogody ducha oraz realizacji zamierzonych planów. Życzenia marszałka dla seniorów

Fot. Marcin Szumny
01.10.2020
Bożena  Micun-Gusman
Bożena
Micun-Gusman
AUTOR
Bożena  Micun-Gusman
Bożena
Micun-Gusman
01.10.2020

Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbyła się uroczystość wręczenia wyróżnienia w konkursie Pomorskie dla seniora w kategorii Zwyczajny – Niezwyczajny Senior. Otrzymała je Aurelia Sitek-Juszczak ze Sztumu.

Uroczystość odbyła się w Sali pod Niebem Polskim Urzędu Marszałkowskiego, 1 października. Dyplom, grafikę z widokiem Gdańska i kosz regionalnych przysmaków wręczyli wicemarszałek województwa pomorskiego Józef Sarnowski i pełnomocnik marszałka ds. polityki senioralnej Barbara Bałka.

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

Przypada 1 października. Święto zostało ustanowione w 1990 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ i stanowi okazję, aby zwrócić uwagę społeczeństwa na seniorów i ich problemy. Każdego roku dzień ten jest obchodzony pod nowym hasłem, które ukazuje aktualne wyzwania i daje możliwość pogłębienia działań podejmowanych w ramach planowanych inicjatyw. Celem Dnia Osób Starszych jest m.in. walka ze stereotypami, które dotyczą seniorów i starzenia się, budowanie wrażliwości na sytuacje, gdy cierpią z powodu niedostatku, czują się samotni i opuszczeni. Dni poświęcone osobom starszym są także okazją do propagowania postulatów dotyczących zapobiegania niepełnosprawności, zapewnienia odpowiedniej opieki zdrowotnej i równego udziału w rozwoju kulturalnym i ekonomicznym społeczeństw – jednym słowem, prawa do godności i równego traktowania we wszystkich istotnych dziedzinach życia. Święto jest też wspaniałą okazją, by podziękować seniorom za życiowe doświadczenie i mądrość, którymi dzielą się z młodszymi pokoleniami i w ten sposób budują więzi międzypokoleniowej.
Ogólnopolski Dzień Seniora obchodzony jest 14 listopada.

Współcześni seniorzy

Jest ich coraz więcej. Zmieniają się, wyglądają i czują się coraz młodziej, burzą stereotypy. Mają stare przyzwyczajenia, ale już całkiem nowe oczekiwania i możliwości. Jeszcze są tradycyjnymi dziadkami – kochają swoje wnuki ponad wszystko, mają cudowne rady na duże i małe kłopoty. Jednocześnie, coraz częściej można zobaczyć ich z laptopem i smartfonem, chodzą na zajęcia fitness, uczą się języków obcych, uprawiają nordic walking i bawią się na koncertach kapel rockowych (ich rówieśników). Seniorzy są wśród nas. Jednakże często w samotności przeżywają problemy finansowe i zdrowotne. Nie bądźmy obojętni na ich ciche cierpienie.

Życzenia od radnych i zarządu

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych w imieniu samorządu województwa pomorskiego złożyli marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk i przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego Jan Kleinszmidt. „To dzień, który skłania do refleksji nad kondycją seniorów oraz ich miejscem w życiu społecznym. Państwa zaangażowanie w ramach pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu, rad seniorów i uniwersytetów trzeciego wieku, to wyraz troski o sprawy społeczności lokalnych. Wyrażamy słowa szacunku dla Państwa działań na rzecz wspierania inicjatyw obywatelskich, służących budowaniu partnerskich relacji z innymi podmiotami życia publicznego. W osobliwym czasie pandemii dostrzegamy rolę bezinteresownej dobroci okazywanej osobom starszym. Jednocześnie w warunkach ograniczania kontaktów międzyludzkich na skutek przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii, wzajemne relacje mają ogromne znaczenie ” – czytamy w liście.

Życzenia dla Seniorów od samorządu województwa pomorskiego

Pomorskie dla Seniora

Samorząd województwa pomorskiego doceniając seniorów, przyznaje nagrody marszałka, których celem jest wyróżnienie seniora, pracodawcy, a także osób podejmujących szczególnie wartościowe i skuteczne inicjatywy na rzecz seniorów oraz upowszechnianie i promowanie działalności seniorów i polityki senioralnej w województwie pomorskim. Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach: Zwyczajny – Niezwyczajny Senior, Pracodawca Przyjazny Seniorom oraz Przyjaciel Seniora.

 Pomysłowa działaczka i artystka

Laureatką w kategorii Zwyczajny – Niezwyczajny Senior w powiecie sztumskim została Aurelia Sitek-Juszczak, której kandydaturę zgłosił dyrektor Sztumskiego Centrum Kultury Adam Karaś. To bardzo aktywna seniorka zamieszkała w Sztumie, działająca na terenie miasta oraz gminy. Pracowała w banku i jak sama mówi – lubiła pracę z klientami, nawet tymi trudnymi. Zdolności analityczne oraz dobry kontakt z ludźmi wykorzystuje do dziś. Laureatka jest prezesem Stowarzyszenia Plastyków „Paleta” w Sztumie, które zrzesza lokalnych artystów – głównie seniorów – zajmujących się malarstwem, rzeźbą, fotografią. Dzięki stowarzyszeniu, powstał pierwszy w mieście mural i dwa kolejne w następnym roku. „Paleta” jest organizatorem licznych wystaw, realizowanych zarówno w miejscowej galerii sztuki, jak i w przestrzeni miejskiej (na tablicach wystawowych), plenerów malarskich. Większość pomysłów realizowana jest z inicjatywy Aurelii Sitek-Juszczak – to ona składa też wnioski projektowe, starając się o dotacje na działalność. Laureatka nieustannie rozwija swoje umiejętności i zainteresowania, udowadniając, że wiek nie jest kryterium hamującym rozwój osobisty. Bywa uczestnikiem plenerów i warsztatów organizowanych przez innych artystów, ciągle podnosząc swoje kwalifikacje oraz interesuje się nowymi środkami przekazu artystycznego.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.