Urząd
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/10/sztum_001.jpg For. Marcin Szumny

Zdrowia, pogody ducha oraz realizacji zamierzonych planów. Życzenia marszałka dla seniorów

Fot. Marcin Szumny

Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbyła się uroczystość wręczenia wyróżnienia w konkursie Pomorskie dla seniora w kategorii Zwyczajny – Niezwyczajny Senior. Otrzymała je Aurelia Sitek-Juszczak ze Sztumu.

Uroczystość odbyła się w Sali pod Niebem Polskim Urzędu Marszałkowskiego, 1 października. Dyplom, grafikę z widokiem Gdańska i kosz regionalnych przysmaków wręczyli wicemarszałek województwa pomorskiego Józef Sarnowski i pełnomocnik marszałka ds. polityki senioralnej Barbara Bałka.

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

Przypada 1 października. Święto zostało ustanowione w 1990 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ i stanowi okazję, aby zwrócić uwagę społeczeństwa na seniorów i ich problemy. Każdego roku dzień ten jest obchodzony pod nowym hasłem, które ukazuje aktualne wyzwania i daje możliwość pogłębienia działań podejmowanych w ramach planowanych inicjatyw. Celem Dnia Osób Starszych jest m.in. walka ze stereotypami, które dotyczą seniorów i starzenia się, budowanie wrażliwości na sytuacje, gdy cierpią z powodu niedostatku, czują się samotni i opuszczeni. Dni poświęcone osobom starszym są także okazją do propagowania postulatów dotyczących zapobiegania niepełnosprawności, zapewnienia odpowiedniej opieki zdrowotnej i równego udziału w rozwoju kulturalnym i ekonomicznym społeczeństw – jednym słowem, prawa do godności i równego traktowania we wszystkich istotnych dziedzinach życia. Święto jest też wspaniałą okazją, by podziękować seniorom za życiowe doświadczenie i mądrość, którymi dzielą się z młodszymi pokoleniami i w ten sposób budują więzi międzypokoleniowej.
Ogólnopolski Dzień Seniora obchodzony jest 14 listopada.

Współcześni seniorzy

Jest ich coraz więcej. Zmieniają się, wyglądają i czują się coraz młodziej, burzą stereotypy. Mają stare przyzwyczajenia, ale już całkiem nowe oczekiwania i możliwości. Jeszcze są tradycyjnymi dziadkami – kochają swoje wnuki ponad wszystko, mają cudowne rady na duże i małe kłopoty. Jednocześnie, coraz częściej można zobaczyć ich z laptopem i smartfonem, chodzą na zajęcia fitness, uczą się języków obcych, uprawiają nordic walking i bawią się na koncertach kapel rockowych (ich rówieśników). Seniorzy są wśród nas. Jednakże często w samotności przeżywają problemy finansowe i zdrowotne. Nie bądźmy obojętni na ich ciche cierpienie.

Życzenia od radnych i zarządu

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych w imieniu samorządu województwa pomorskiego złożyli marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk i przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego Jan Kleinszmidt. „To dzień, który skłania do refleksji nad kondycją seniorów oraz ich miejscem w życiu społecznym. Państwa zaangażowanie w ramach pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu, rad seniorów i uniwersytetów trzeciego wieku, to wyraz troski o sprawy społeczności lokalnych. Wyrażamy słowa szacunku dla Państwa działań na rzecz wspierania inicjatyw obywatelskich, służących budowaniu partnerskich relacji z innymi podmiotami życia publicznego. W osobliwym czasie pandemii dostrzegamy rolę bezinteresownej dobroci okazywanej osobom starszym. Jednocześnie w warunkach ograniczania kontaktów międzyludzkich na skutek przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii, wzajemne relacje mają ogromne znaczenie ” – czytamy w liście.

Życzenia dla Seniorów od samorządu województwa pomorskiego

Pomorskie dla Seniora

Samorząd województwa pomorskiego doceniając seniorów, przyznaje nagrody marszałka, których celem jest wyróżnienie seniora, pracodawcy, a także osób podejmujących szczególnie wartościowe i skuteczne inicjatywy na rzecz seniorów oraz upowszechnianie i promowanie działalności seniorów i polityki senioralnej w województwie pomorskim. Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach: Zwyczajny – Niezwyczajny Senior, Pracodawca Przyjazny Seniorom oraz Przyjaciel Seniora.

 Pomysłowa działaczka i artystka

Laureatką w kategorii Zwyczajny – Niezwyczajny Senior w powiecie sztumskim została Aurelia Sitek-Juszczak, której kandydaturę zgłosił dyrektor Sztumskiego Centrum Kultury Adam Karaś. To bardzo aktywna seniorka zamieszkała w Sztumie, działająca na terenie miasta oraz gminy. Pracowała w banku i jak sama mówi – lubiła pracę z klientami, nawet tymi trudnymi. Zdolności analityczne oraz dobry kontakt z ludźmi wykorzystuje do dziś. Laureatka jest prezesem Stowarzyszenia Plastyków „Paleta” w Sztumie, które zrzesza lokalnych artystów – głównie seniorów – zajmujących się malarstwem, rzeźbą, fotografią. Dzięki stowarzyszeniu, powstał pierwszy w mieście mural i dwa kolejne w następnym roku. „Paleta” jest organizatorem licznych wystaw, realizowanych zarówno w miejscowej galerii sztuki, jak i w przestrzeni miejskiej (na tablicach wystawowych), plenerów malarskich. Większość pomysłów realizowana jest z inicjatywy Aurelii Sitek-Juszczak – to ona składa też wnioski projektowe, starając się o dotacje na działalność. Laureatka nieustannie rozwija swoje umiejętności i zainteresowania, udowadniając, że wiek nie jest kryterium hamującym rozwój osobisty. Bywa uczestnikiem plenerów i warsztatów organizowanych przez innych artystów, ciągle podnosząc swoje kwalifikacje oraz interesuje się nowymi środkami przekazu artystycznego.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.