Wnioski o dofinansowanie można będzie składać od 16 do 23 stycznia 2024 r.

Samorząd wspiera OSP

W naszym regionie działa 580 jednostek ochotniczych straży pożarnych. Służy w nich kilkadziesiąt tysięcy druhów i druhen. Tylko w 2022 r. brali oni udział w ponad 4 tys. akcji.

– To wybitni profesjonaliści. Pierwsi na miejscu zdarzenia, pierwsi ratują zdrowie, życie i mienie Pomorzan – podkreśla Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Ich praca nie jest możliwa bez odpowiedniego i specjalistycznego sprzętu. Jest on jednak kosztowny.

– I tu dajemy OSP odpowiedź, na pytanie jak go kupić. To nasz, samorządowy program „Pomorskie OSP” – mówi marszałek.

W jego ramach jednostki OSP mogą otrzymać wsparcie na zakup sprzętu.

Pomorskie OSP 2024

To już kolejna edycja programu. Decyzję o jej rozpoczęciu podjął 9 stycznia 2024 r. Zarząd Województwa Pomorskiego.

– Każdego roku na sprzęt przeznaczaliśmy pół miliona złotych. W 2023 r. zwiększyliśmy finansowanie o połowę. Pula środków w programie „Pomorskie OSP” w 2024 r. po raz kolejny zostanie zwiększona – informuje marszałek województwa.

Ile będzie pieniędzy?

– Do rozdysponowania będzie 1,1 mln zł – zaznacza.

W tegorocznej edycji jest jedna ważna zmiana. Z finansowania wyłączony został zakup mundurów galowych. Dofinansowanie można zatem przeznaczyć np. na pompy, ubrania bojowe, środki łączności, piły czy nożyce. Może to również być wyposażenie niezbędne do utrzymania umundurowania bojowego w należytym stanie takie jak pralki przemysłowe, suszarki oraz szafy do suszenia odzieży specjalnej, zależnie od konkretnych potrzeb danej jednostki.

Jak to zrobić?

O dofinansowanie zakupów sprzętu mogą wnioskować gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miejskie liczące do 5 tys. mieszkańców. We wniosku można wskazać dowolną liczbę jednostek OSP w gminie.

– Termin składania wniosków jest krótki. Ale informujemy o programie już dziś i dajemy gminom czas na dokładne przeanalizowanie potrzeb – wyjaśnia dyrektor Departamentu Rolnictwa i Środowiska UMWP Krzysztof Pałkowski.

Nabór wniosków potrwa od 16 do 23 stycznia 2024 r. Kwota dofinansowania nie może przekraczać 20 tys. zł.

– Zapraszam do zapoznania się ze szczegółowymi zasadami i wypełnienia wniosków – dodaje.

Złożone aplikacje oceniać będzie specjalnie powołany przez marszałka województwa zespół. Poniżej ważne dokumenty dotyczące programu: